Zakończenie działań w ramach Projektu „Śląska Akademia Seniora”

3 Października odbyły się ostatnie zajęcia animacyjne w Ramach Śląskiej Akademii Seniora, które prowadzone były od czerwca tego roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Milówce. W zajęciach brało udział 30 osób w wieku 65 plus. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy dziesięcioosobowe grupy, które spotykały się dwa razy w tygodniu.

Seniorzy nauczyli się nie tylko jak obsługiwać komputer, ale opanowali również przeglądanie, szukanie informacji w wyszukiwarkach internetowych oraz przetwarzanie pozyskanych wiadomości. Grupy stworzyły również prezentacje multimedialne, co potwierdza fakt nabycia umiejętności obsługi programów tekstowych, graficznych i dźwiękowych.

W ramach szkolenia odbyły się również zajęcia animacyjne prowadzone przez liderów każdej z grup. Dzięki tym spotkaniom możliwa była integracja a niejednoktrotnie zawiązały się nowe przyjaźnie i znajomości. Zajęcia pokazały, że seniorzy w Gminie Milówka to bardzo aktywna grupa, która chętnie bierze udział w różnych zajęciach i przedsięwzięciach.

Projekt  „Śląska Akademia Seniora” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Udostępnij na facebooku