Kalendarz imprez

Gody Żywieckie

Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody” jest jednym z najważniejszych wydarzeń w rocznym cyklu imprez folklorystycznych odbywających się na Podbeskidziu.
Organizowany od 1969 roku początkowo jako przegląd o charakterze lokalnym, obejmującym teren powiatu żywieckiego, z czasem rozrósł się do imprezy o randze wojewódzkiej, obejmując zasięgiem należące do województwa bielskiego tereny Śląska i Małopolski. Poszerzone zostały również jego ramy czasowe – jest prezentacją zwyczajów i obrzędów zimowych począwszy od dnia Św. Mikołaja do końca karnawału. Niezmienne jednak pozostały cele przeglądu: kultywowane i popularyzacja ludowa tradycji, reaktywowanie zapomnianych zwyczajów i obrzędów, docenienie walorów rodzinnej kultury, a tym samym ochrona wartości istotnych dla podtrzymywania tożsamości kulturowej.
Zwyczaje i obrzędy prezentowane są w sposób autentyczny przez tradycyjne grupy kolędujące po wsiach lub w formie inscenizacji  przedstawionej przez zespoły regionalne. Popisy tych pierwszych, prawdziwych kolędników mają właśnie ten niepowtarzalny walor autentyku, naturalności, spontaniczności wykonawczej. Można się z nim zetknąć nie tylko podczas „Żywieckich Godów”, ale przede wszystkim w ich rodzinnym środowisku. Zaś widowiska opracowane sceniczne są niewątpliwie atrakcją dla widzów, mają walory popularyzatorskie i promocyjne. Konkursowy charakter przeglądu przyczynia się też do większej dbałości o stroje, wygląd i estetykę wykonania. W przeglądzie uczestniczą dzieci i dorośli, prezentując właściwe dla siebie formy kolędnicze. Mamy więc małe grupki kolędujących m.in. Trzech Króli, kolędników z szopką z gwiazdą, poprzez bardziej rozbudowane w wymagające umiejętności aktorskich np. kolędników z kozą, z szopką kukiełkową, z Dorotą aż po duże grupy obrzędowe (Mikołajów, dziadów, mięsopustników).
„Żywieckie Gody” stwarzają okazję zobaczenia zimowych zwyczajów i obrzędowych  występujących w różnych terminach i różnych miejscowościach. Specjalną atrakcję stanowi przegląd grup plenerowych kolędujących w swoim macierzystym środowisku oraz konkurs trzaskania z bata. Przeglądowi od początku towarzyszą wystawy, konkursy i kiermasze sztuki ludowej, sesje popularnonaukowe, konsultacje merytoryczne dla uczestników, degustacje potraw regionalnych oraz kuligi i ogniska.
Począwszy od 2003 roku, w ramach „Żywieckich Godów” odbywają się Międzynarodowe Prezentacje Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych. Dzięki pomocy Międzynarodowego  Funduszu Wyszehradzkiego biorą w nich udział zespoły z Czech, Słowacji, Węgier i Polski. To znakomita okazja do jeszcze lepszego poznania źródeł kultury czterech bliskich sobie narodów, a także nawiązania nowych kontaktów i przyjaźni. „Żywieckie Gody” są nie tylko konkursem , który niewątpliwie warto zobaczyć. Są imprezą folklorystyczną, którą warto przeżyć. Są spotkanie towarzyskim o niepowtarzalnej, niezapomnianej atmosferze pełnej ciepła i serdeczności, która łączy uczestników, widzów i organizatorów.