plakat

Udostępnij na facebooku

50-cio lecie Cukierni ”Szarotka” w Milówce

TERMIN: 23 – 24 lipca 2016 r.

MIEJSCE: Amfiteatr nad Sołą, Park gminny oraz Stadion Sportowy w Milówce

PROGRAM:

23.07.2016r. (sobota) Amfiteatr nad Sołą:

16.00 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Milówki

- wyrób najdłuższej i najsmaczniejszej rolady śmietankowej

- historia cukierni

- kapela góralska

- mierzenie i degustacja rolady

- Zespół Regionalny „Hulajniki” z Milówki

- EGO JUNIOR, EGO BABY – formacja tańca towarzyskiego z Żywca

- ZPiT „Wierchy” im. J. Szczotki

- Festyn z zespołem „Whisky”

- tancerze ognia -

Imprezy towarzyszące: wystawa rękodzieła, warsztaty cukiernicze dla dzieci, warsztaty rękodzielnicze

24.07.2016r. (niedziela) – Jubileusz na Sportowo – Stadion Sportowy

w Milówce

14.00 – Jubileuszowe Turnieje o Puchar Cukierni „Szarotka”:

- Tenis Ziemny

- Piłka Nożna: mecz oldbojów oraz mecz Cukiernicy kontra Samorządowcy

- Rodzinny Turniej Siatkówki Plażowej

19.00- zabawa taneczna Park w Milówce (Ogródek piwny)

Imprezy towarzyszące: animacje dla dzieci, pokazy strażackie, policji, wojska wystawa starych samochodów i motocykli – Park Gminny

WSTĘP WOLNY!!!

cukiernia szarotka milowka

Udostępnij na facebooku

FICOn

Udostępnij na facebooku

wakacje

Udostępnij na facebooku

plakat_dni milowki2016

GRAND PRIX BESKIDÓW

Grand prix beskidow

MAPA PARKINGÓW

parkingi

Udostępnij na facebooku

nocswjana.jpg

Regulamin konkursu na Wianek świętojański

I. Organizator

- Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Milówce

- Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.milowka.pl

II. Cel konkursu

- kultywowanie tradycji „nocy świętojańskiej”

- aktywizacja społeczno – kulturalna  mieszkańców gminy Milówka

III. Warunki uczestnictwa i regulamin

- konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Milówka

- przedmiotem konkursu jest wianek świętojański, który powinien być własnoręcznie wykonany ze świeżych kwiatów i aromatycznych ziół

- wianki należy przynieść na imprezę pn. Noc Św. Jana organizowaną w dniu 25.06.2016r. od godz. 18.00 w Amfiteatrze  nad Sołą w Milówce  . Wianki należy przynieść do godz. 19.00

- wianki powinny mieć dołączoną metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora

- dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim

IV. Kryteria oceny

- staranność wykonania

- dobór materiałów

- ogólne wrażenie artystyczne

- estetyka wykonania

Komisja wybierze 10 najładniejszych wianków, które zostaną nagrodzone.  Konkurs zakończy się puszczeniem wianków na rzece Sole.

Udostępnij na facebooku

Zapraszamy na Przegląd Piosenki Religijne 11-12 Czerwiec 2016r.

plakatpiosenka religijna

Udostępnij na facebooku

Dzień Dziecka w Milówce

Start: Godzina 14:00

Wioska piracka
.

Darmowe dmuchance

Pokaz mody bajkowej – zachęcamy wszystkie dzieci do udziału, najlepsze stroje zostaną nagrodzone

Wystep Mazoretek

Przejazdzki konne

Pokazy karate

Konkurs Powiatowy
”Mini-Lista Przebojów”

Wstep wolny!
Zapraszamy!

Konkurs Powiatowy  - ”Mini-Lista Przebojów”

organizowany w Milówce w ramach imprezy rekreacyjnej

pn. „DZIEŃ DZIECKA”

Regulamin i Karta zgłoszenia – kliknij aby pobrać

1.Oranizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Milówce,
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Milówce

2.Termin: 29.05.2016 r. (niedziela)

3.Miejsce imprezy:- AMFITEATR nad Sołą w Milówce

4. Rozpoczęcie imprezy „Dzień Dziecka” – godz. 14.00

Rozpoczęcie konkursu „Mini Listy Przebojów” – godz. 17.30
5.Cele konkursu:
-upowszechnianie wśród młodzieży muzyki rozrywkowej
-rozwijanie talentów artystycznych, kreatywności
i umiejętności tanecznych
-integracja młodzieży z różnych regionów
6.Kategoria:
-konkurs adresowany jest dla uczniów klas 1-3 gimnazjum
7.Temat konkursu:

-Muzyka XXI w., gatunek– POP, Techno, Disco Polo
8.Warunki uczestnictwa:

-W konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły (max 12 os.).
-Uczestnicy przygotowują 1 utwór (trwający maksymalnie 5min) i wcielają się w daną   postać, starając się ją wiernie oddać.
-Utwory mają być wykonywane z playback’u.
-Każdy wykonawca przynosi płytę CD z nagranym utworem na płycie należy umieścić imię i nazwisko, tytuł piosenki, nazwę zespołu lub wokalisty.

9.Wykonawców będzie oceniać Jury wybrane przez organizatorów.

10.Kryteria oceny:
-choreografia
-mimika twarzy
-stroje
-rekwizyty
-ogólne wrażenia artystyczne
-upodobnienie do naśladowanego wykonawcy


8.Nagrody
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Pierwsze trzy miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.
Termin składania zgłoszeń do 26 maja 2016 r.                                                    Zapraszamy !

dzien dziecka 2016

Udostępnij na facebooku

Konkurs Powiatowy  - ”Mini-Lista Przebojów”

organizowany w Milówce w ramach imprezy rekreacyjnej

pn. „DZIEŃ DZIECKA”

Regulamin i karta zgłoszenia – kliknij aby pobrać

1.Oranizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Milówce,
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Milówce

2.Termin: 29.05.2016 r. (niedziela)

3.Miejsce imprezy:- AMFITEATR nad Sołą w Milówce

4. Rozpoczęcie imprezy „Dzień Dziecka” – godz. 14.00

Rozpoczęcie konkursu „Mini Listy Przebojów” – godz. 17.30
5.Cele konkursu:
-upowszechnianie wśród młodzieży muzyki rozrywkowej
-rozwijanie talentów artystycznych, kreatywności
i umiejętności tanecznych
-integracja młodzieży z różnych regionów
6.Kategoria:
-konkurs adresowany jest dla uczniów klas 1-3 gimnazjum
7.Temat konkursu:

-Muzyka XXI w., gatunek– POP, Techno, Disco Polo
8.Warunki uczestnictwa:

-W konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły (max 12 os.).
-Uczestnicy przygotowują 1 utwór (trwający maksymalnie 5min) i wcielają się w daną   postać, starając się ją wiernie oddać.
-Utwory mają być wykonywane z playback’u.
-Każdy wykonawca przynosi płytę CD z nagranym utworem na płycie należy umieścić imię i nazwisko, tytuł piosenki, nazwę zespołu lub wokalisty.

9.Wykonawców będzie oceniać Jury wybrane przez organizatorów.

10.Kryteria oceny:
-choreografia
-mimika twarzy
-stroje
-rekwizyty
-ogólne wrażenia artystyczne
-upodobnienie do naśladowanego wykonawcy


8.Nagrody
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Pierwsze trzy miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.
Termin składania zgłoszeń do 26 maja 2016 r.                                                    Zapraszamy !

Udostępnij na facebooku

majowka_milowka_glowne

Dzień 1 Maja:

ŚWIĘTO KONIA TURYSTYCZNEGO
1.05.2016 R. (

ŚWIĘTO KONIA TURYSTYCZNEGO

1.05.2016 R. (NIEDZIELA)

I edycja konkursu –  01.05.2016 r.  Milówka obok Amfiteatru

Konkurs amatorski rozgrywany w dwóch kategoriach:

• mini ścieżka konia turystycznego – kategoria: Junior – Amator

• ścieżka konia turystycznego – kategoria: OPEN

Regulamin zawodów dostępny na stronie internetowej: www.milowka.pl

PROGRAM:

12:00 – przyjazd koni, zapisy zawodników

13:00 – START – „mini ścieżka huculska”

16:00 – Kapela “Po Pieronie”

17:00 – Kapela „Wierchy” im. Józefa Szczotki z Milówki

17:30 – Kapela Biesiadna

20:30 – Dyskoteka

Podczas Majówki w Milówce odbędą się międzyinnymi zawody konne, poniżej regulamin:

REGULAMIN XI ŚWIĘTA KONIA TURYSTYCZNEGO ORAZ I PUCHARU BESKIDÓW

1 „Święto Konia Turystycznego” zwane dalej „Konkursem” jest przeznaczone dla amatorów
2. Zawodnicy biorą udział w „Konkursie” na własną odpowiedzialność. Osoby poniżej 18 roku życia powinny dostarczyć pisemne oświadczenie potwierdzające zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na start w „Konkursie”.
3 .Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt uczestników ani za szkody wyrządzone przez konie uczestników.
4. Konkurs odbywa się w 2 edycjach
a) 1 edycja 01.05.2016 Milówka obok Amfiteatru
2 edycja 15.08.2016 Żabnica Hala Boracza
b) Konkurs rozgrywany jest w 2 kategoriach
– Mini ścieżka konia turystycznego kategoria : Junior – Amator
– ścieżka konia turystycznego kategoria : OPEN
5. Znajdujące się na ścieżce przeszkody zostały wybrane spośród przeszkód pojawiających się na ścieżkach huculskich.
6. Zawodnik ma obowiązek poruszać się po wyznaczonej i omówionej wcześniej trasie oraz dostosować tempo przejazdu do zaleceń Jury
7. Zwycięzcą „Konkursu” zostaje osoba, która uzyskała najniższą liczbę punktów karnych w przejeździe. W przypadku większej liczby jednakowych wyników decyduje najkrótszy czas.
8. Punkty karne naliczane są za: świadome ominięcie przeszkody 3 pkt., odmowę pokonania przeszkody 1 pkt., pokonanie przeszkody innym chodem niż wymagany w regulaminie 1 pkt.
9. Para koń – jeździec zostaje zdyskwalifikowany za: ominięcie więcej niż trzech przeszkód, upadek jeźdźca lub konia.
10. Osoby poniżej 18 roku życia mają obowiązek startować w toczku lub w kasku. Osoby powyżej 18 roku życia oprócz wymienionych nakryć mogą wybrać kapelusz.
11. Uczestnicy zobowiązują się do zwrotu numeru startowego w nienaruszonym stanie. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora braku numeru lub jego zniszczenia uczestnicy zobowiązują się do uiszczenia opłaty w wysokości 50,00 zł.
12. Zabrania się startu zawodników w ostrogach, z wodzy pomocniczych dopuszczalny jest wytok. Rząd jeździecki (siodło, ogłowie itp.) powinien być tak dopasowany, aby koń nie odczuwał dyskomfortu i mógł poruszać się swobodnie.
13. 3. W przypadku stwierdzenia przez Jury nieprawidłowości w przejeździe (tj. nadużywanie pomocy jeździeckich, brutalne zachowanie wobec konia) zawodnikowi mogą zostać przyznane dodatkowe punkty karne a w skrajnym przypadku może on zostać wyeliminowany
14. W „Konkursie” startować mogą konie, które ukończyły 3 rok życia.
15. Każdy koń może startować maksymalnie 2 razy w ciągu zawodów.
16. Każdy jeździec ma prawo tylko do jednego przejazdu w ciągu zawodów.
17. Zwycięzcą w kategorii ogólnej pucharu Beskidów zostaje para jeździec-koń, która zgromadzi największą liczbę punktów. W przypadku większej liczby jednakowych wyników organizatorzy przewidzieli rozgrywkę finałową, która wyłoni zwycięzcę
18. Punktacja za zdobyte miejsca w kategorii ogólnej przedstawia się następująco: 1 miejsce – 100 punktów 2 – 80 3 – 60 4 – 50 5 – 45 6 – 40 7 – 35 8 – 30 9 – 26 10 – 24 11 – 22 12 – 20 13 – 19 Od 14 do 30 – liczba przyznanych punktów maleje wraz z zajętym miejscem o 1 31 i niższe – po 1 punkcie
19. 9. Organizator ustala wpisowe w wysokości 20 zł od jednego zawodnika
20. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.
21. W przypadku, gdy zawodnik nie zgadza się z decyzją sędziów, ma prawo złożyć pisemną skargę do rozpatrzenia przez organizatora przy wpłacie 200 zł, przy czym jeżeli organizator stwierdzi bezzasadność skargi wpłata ta nie zostaje zawodnikowi zwrócona.
22. W związku z wielowiekową tradycją jeździectwa, podczas „Konkursu” obowiązuje schludny ubiór (powszechnie przyjęte stroje to strój klasyczny: jasna koszula, bryczesy, wysokie buty, toczek lub kask oraz strój westernowy: koszula, dżinsy, kapelusz /dozwolony od 18 lat/).
23. Każdy koń ma obowiązek przejść kontrolę weterynaryjną. Jeżeli stan zwierzęcia będzie budził zastrzeżenia, weterynarz ma prawo nie dopuścić konia do zawodów.
24. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i przestrzegać jego postanowień.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

KONSTYTUCJA 3 MAJA
02.05.2016 r. (poniedziałek) Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

10:00 „Lisek Cup” Turniej Piłki Nożnej – obiekty sportowe LKS M-ka

03.05.2016 r. (wtorek) GRUNWALD Milówka

9:30    zbiórka władz samorządowych, pocztów sztandarowych,

harcerzy, orkiestry przed Remizą OSP w Milówce,

9:45    przemarsz pod Pomnik Pamięci Narodowej, oddanie hołdu

poległym, złożenie kwiatów,

10:00 procesja wiernych na GRUNWALD,

(w razie niepogody Msza Św. w kościele Wniebowzięcia NMP

w Milówce),

11:00 montaż słowno-muzyczny w wykonaniu harcerzy z Milówki,

11:15 Msza Święta za Ojczyznę i Strażaków

(po Mszy wspólny poczęstunek w plenerze)

Udostępnij na facebooku

GOK Milówka