Dzień Dziecka w Milówce

Start: Godzina 14:00

Wioska piracka
.

Darmowe dmuchance

Pokaz mody bajkowej – zachęcamy wszystkie dzieci do udziału, najlepsze stroje zostaną nagrodzone

Wystep Mazoretek

Przejazdzki konne

Pokazy karate

Konkurs Powiatowy
”Mini-Lista Przebojów”

Wstep wolny!
Zapraszamy!

Konkurs Powiatowy  - ”Mini-Lista Przebojów”

organizowany w Milówce w ramach imprezy rekreacyjnej

pn. „DZIEŃ DZIECKA”

Regulamin i Karta zgłoszenia – kliknij aby pobrać

1.Oranizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Milówce,
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Milówce

2.Termin: 29.05.2016 r. (niedziela)

3.Miejsce imprezy:- AMFITEATR nad Sołą w Milówce

4. Rozpoczęcie imprezy „Dzień Dziecka” – godz. 14.00

Rozpoczęcie konkursu „Mini Listy Przebojów” – godz. 17.30
5.Cele konkursu:
-upowszechnianie wśród młodzieży muzyki rozrywkowej
-rozwijanie talentów artystycznych, kreatywności
i umiejętności tanecznych
-integracja młodzieży z różnych regionów
6.Kategoria:
-konkurs adresowany jest dla uczniów klas 1-3 gimnazjum
7.Temat konkursu:

-Muzyka XXI w., gatunek– POP, Techno, Disco Polo
8.Warunki uczestnictwa:

-W konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły (max 12 os.).
-Uczestnicy przygotowują 1 utwór (trwający maksymalnie 5min) i wcielają się w daną   postać, starając się ją wiernie oddać.
-Utwory mają być wykonywane z playback’u.
-Każdy wykonawca przynosi płytę CD z nagranym utworem na płycie należy umieścić imię i nazwisko, tytuł piosenki, nazwę zespołu lub wokalisty.

9.Wykonawców będzie oceniać Jury wybrane przez organizatorów.

10.Kryteria oceny:
-choreografia
-mimika twarzy
-stroje
-rekwizyty
-ogólne wrażenia artystyczne
-upodobnienie do naśladowanego wykonawcy


8.Nagrody
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Pierwsze trzy miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.
Termin składania zgłoszeń do 26 maja 2016 r.                                                    Zapraszamy !

dzien dziecka 2016

Udostępnij na facebooku

Konkurs Powiatowy  - ”Mini-Lista Przebojów”

organizowany w Milówce w ramach imprezy rekreacyjnej

pn. „DZIEŃ DZIECKA”

Regulamin i karta zgłoszenia – kliknij aby pobrać

1.Oranizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Milówce,
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Milówce

2.Termin: 29.05.2016 r. (niedziela)

3.Miejsce imprezy:- AMFITEATR nad Sołą w Milówce

4. Rozpoczęcie imprezy „Dzień Dziecka” – godz. 14.00

Rozpoczęcie konkursu „Mini Listy Przebojów” – godz. 17.30
5.Cele konkursu:
-upowszechnianie wśród młodzieży muzyki rozrywkowej
-rozwijanie talentów artystycznych, kreatywności
i umiejętności tanecznych
-integracja młodzieży z różnych regionów
6.Kategoria:
-konkurs adresowany jest dla uczniów klas 1-3 gimnazjum
7.Temat konkursu:

-Muzyka XXI w., gatunek– POP, Techno, Disco Polo
8.Warunki uczestnictwa:

-W konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły (max 12 os.).
-Uczestnicy przygotowują 1 utwór (trwający maksymalnie 5min) i wcielają się w daną   postać, starając się ją wiernie oddać.
-Utwory mają być wykonywane z playback’u.
-Każdy wykonawca przynosi płytę CD z nagranym utworem na płycie należy umieścić imię i nazwisko, tytuł piosenki, nazwę zespołu lub wokalisty.

9.Wykonawców będzie oceniać Jury wybrane przez organizatorów.

10.Kryteria oceny:
-choreografia
-mimika twarzy
-stroje
-rekwizyty
-ogólne wrażenia artystyczne
-upodobnienie do naśladowanego wykonawcy


8.Nagrody
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Pierwsze trzy miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.
Termin składania zgłoszeń do 26 maja 2016 r.                                                    Zapraszamy !

Udostępnij na facebooku

majowka_milowka_glowne

Dzień 1 Maja:

ŚWIĘTO KONIA TURYSTYCZNEGO
1.05.2016 R. (

ŚWIĘTO KONIA TURYSTYCZNEGO

1.05.2016 R. (NIEDZIELA)

I edycja konkursu –  01.05.2016 r.  Milówka obok Amfiteatru

Konkurs amatorski rozgrywany w dwóch kategoriach:

• mini ścieżka konia turystycznego – kategoria: Junior – Amator

• ścieżka konia turystycznego – kategoria: OPEN

Regulamin zawodów dostępny na stronie internetowej: www.milowka.pl

PROGRAM:

12:00 – przyjazd koni, zapisy zawodników

13:00 – START – „mini ścieżka huculska”

16:00 – Kapela “Po Pieronie”

17:00 – Kapela „Wierchy” im. Józefa Szczotki z Milówki

17:30 – Kapela Biesiadna

20:30 – Dyskoteka

Podczas Majówki w Milówce odbędą się międzyinnymi zawody konne, poniżej regulamin:

REGULAMIN XI ŚWIĘTA KONIA TURYSTYCZNEGO ORAZ I PUCHARU BESKIDÓW

1 „Święto Konia Turystycznego” zwane dalej „Konkursem” jest przeznaczone dla amatorów
2. Zawodnicy biorą udział w „Konkursie” na własną odpowiedzialność. Osoby poniżej 18 roku życia powinny dostarczyć pisemne oświadczenie potwierdzające zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na start w „Konkursie”.
3 .Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt uczestników ani za szkody wyrządzone przez konie uczestników.
4. Konkurs odbywa się w 2 edycjach
a) 1 edycja 01.05.2016 Milówka obok Amfiteatru
2 edycja 15.08.2016 Żabnica Hala Boracza
b) Konkurs rozgrywany jest w 2 kategoriach
– Mini ścieżka konia turystycznego kategoria : Junior – Amator
– ścieżka konia turystycznego kategoria : OPEN
5. Znajdujące się na ścieżce przeszkody zostały wybrane spośród przeszkód pojawiających się na ścieżkach huculskich.
6. Zawodnik ma obowiązek poruszać się po wyznaczonej i omówionej wcześniej trasie oraz dostosować tempo przejazdu do zaleceń Jury
7. Zwycięzcą „Konkursu” zostaje osoba, która uzyskała najniższą liczbę punktów karnych w przejeździe. W przypadku większej liczby jednakowych wyników decyduje najkrótszy czas.
8. Punkty karne naliczane są za: świadome ominięcie przeszkody 3 pkt., odmowę pokonania przeszkody 1 pkt., pokonanie przeszkody innym chodem niż wymagany w regulaminie 1 pkt.
9. Para koń – jeździec zostaje zdyskwalifikowany za: ominięcie więcej niż trzech przeszkód, upadek jeźdźca lub konia.
10. Osoby poniżej 18 roku życia mają obowiązek startować w toczku lub w kasku. Osoby powyżej 18 roku życia oprócz wymienionych nakryć mogą wybrać kapelusz.
11. Uczestnicy zobowiązują się do zwrotu numeru startowego w nienaruszonym stanie. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora braku numeru lub jego zniszczenia uczestnicy zobowiązują się do uiszczenia opłaty w wysokości 50,00 zł.
12. Zabrania się startu zawodników w ostrogach, z wodzy pomocniczych dopuszczalny jest wytok. Rząd jeździecki (siodło, ogłowie itp.) powinien być tak dopasowany, aby koń nie odczuwał dyskomfortu i mógł poruszać się swobodnie.
13. 3. W przypadku stwierdzenia przez Jury nieprawidłowości w przejeździe (tj. nadużywanie pomocy jeździeckich, brutalne zachowanie wobec konia) zawodnikowi mogą zostać przyznane dodatkowe punkty karne a w skrajnym przypadku może on zostać wyeliminowany
14. W „Konkursie” startować mogą konie, które ukończyły 3 rok życia.
15. Każdy koń może startować maksymalnie 2 razy w ciągu zawodów.
16. Każdy jeździec ma prawo tylko do jednego przejazdu w ciągu zawodów.
17. Zwycięzcą w kategorii ogólnej pucharu Beskidów zostaje para jeździec-koń, która zgromadzi największą liczbę punktów. W przypadku większej liczby jednakowych wyników organizatorzy przewidzieli rozgrywkę finałową, która wyłoni zwycięzcę
18. Punktacja za zdobyte miejsca w kategorii ogólnej przedstawia się następująco: 1 miejsce – 100 punktów 2 – 80 3 – 60 4 – 50 5 – 45 6 – 40 7 – 35 8 – 30 9 – 26 10 – 24 11 – 22 12 – 20 13 – 19 Od 14 do 30 – liczba przyznanych punktów maleje wraz z zajętym miejscem o 1 31 i niższe – po 1 punkcie
19. 9. Organizator ustala wpisowe w wysokości 20 zł od jednego zawodnika
20. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.
21. W przypadku, gdy zawodnik nie zgadza się z decyzją sędziów, ma prawo złożyć pisemną skargę do rozpatrzenia przez organizatora przy wpłacie 200 zł, przy czym jeżeli organizator stwierdzi bezzasadność skargi wpłata ta nie zostaje zawodnikowi zwrócona.
22. W związku z wielowiekową tradycją jeździectwa, podczas „Konkursu” obowiązuje schludny ubiór (powszechnie przyjęte stroje to strój klasyczny: jasna koszula, bryczesy, wysokie buty, toczek lub kask oraz strój westernowy: koszula, dżinsy, kapelusz /dozwolony od 18 lat/).
23. Każdy koń ma obowiązek przejść kontrolę weterynaryjną. Jeżeli stan zwierzęcia będzie budził zastrzeżenia, weterynarz ma prawo nie dopuścić konia do zawodów.
24. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i przestrzegać jego postanowień.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

KONSTYTUCJA 3 MAJA
02.05.2016 r. (poniedziałek) Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

10:00 „Lisek Cup” Turniej Piłki Nożnej – obiekty sportowe LKS M-ka

03.05.2016 r. (wtorek) GRUNWALD Milówka

9:30    zbiórka władz samorządowych, pocztów sztandarowych,

harcerzy, orkiestry przed Remizą OSP w Milówce,

9:45    przemarsz pod Pomnik Pamięci Narodowej, oddanie hołdu

poległym, złożenie kwiatów,

10:00 procesja wiernych na GRUNWALD,

(w razie niepogody Msza Św. w kościele Wniebowzięcia NMP

w Milówce),

11:00 montaż słowno-muzyczny w wykonaniu harcerzy z Milówki,

11:15 Msza Święta za Ojczyznę i Strażaków

(po Mszy wspólny poczęstunek w plenerze)

Udostępnij na facebooku

WARSZTATY GOSPEL:

Cele warsztatów:
-Podniesienie umiejętności wokalnych i integracja środowiska osób pasjonujących się wspólnym śpiewaniem w każdym wieku;
-radość ze wspólnego śpiewania, zaprezentowania swoich możliwości wokalnych oraz współpraca z profesjonalnymi instruktorami;
-ukazanie innego sposobu przekazywania Ewangelii;
-rozpowszechnianie muzyki gospel oraz wartości chrześcijańskich poprzez zróżnicowane formy przekazu, propagowanie aktywnego udziału w kulturze oraz zwiększenie wiedzy w tym zakresie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
-ukazanie, że ograniczenia nie muszą stanowić przeszkody w spełnianiu życiowych pasji.

Warunki uczestnictwa:
-Zgłoszenie telefoniczne lub w wiadomości prywatnej;
-Zgłoszenie w dniu rozpoczęcia warsztatów w biurze warsztatów w godzinach 15-16.30;
-Wiek: 3 – 116 lat Emotikon smile ;
-Osoby poniżej 18 roku życia – zgoda rodzica lub opiekuna na udział w warsztatach;

Zapisy w GOK MIlówka lub pod telefonem 33 8637 399, mail: gok.milowka@interia.pl

Instruktorzy:

ISTRUKTOR GOSPEL
Michał Czulak- wokalista, animator, instruktor Gospel, laureat wielu festiwali i konkursów w kategoriach wokalnych. Menedżer Szkoły Muzyki Rozrywkowej w Żywcu oraz Beskidzkiego Centrum Muzycznego. Instruktor podczas Pierwszych Warsztatów Muzyki Gospel w Łękawicy. Student Wyższej Szkoły Biznesu w Cieszynie na kierunku zarządzania zasobami ludzkimi i psychologii w biznesie. Uczęszczał do Państwowej Szkoły Muzycznej w Żywcu. Twórca „Żywieckiej Fabryki Wokalu”, współtwórca projektu ART CAMP. Prowadzi szkolenia z zakresu marketingu i reklamy, podstaw przedsiębiorczości, psychologii i komunikacji, organizacji imprez kulturalnych, obsługi klienta i tworzenia pozytywnego wizerunku PR w biznesie artystycznym. Zawsze służy pomocą, potrafi się dzielić swoją wiedzą i umiejętnościami. Michał będzie z nami przez cały czas trwania warsztatów. Sprawi, że każdy uczestnik pokocha GOSPEL! Emotikon smile ‪#‎Czulens‬!

TRENER WOKALNY
Marta Kosarska – wokalistka i instrumentalistka, certyfikowany trener wokalny I stopnia Europejskiego Centrum Edukacji Wokalnej w zakresie techniki SLS i IVA, menedżer kultury, nauczyciel śpiewu w Szkole Muzyki Rozrywkowej Beskidzkiego Centrum Muzycznego w Żywcu. Absolwentka Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach, w klasie wokalistyki jazzowej, jak również Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku Zarządzanie Kulturą i Mediami, a także Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej. Współtwórca oraz kierownik artystyczny projektu ART CAMP. Marta w bardzo prosty i ciekawy sposób potrafi wyjaśnić jak działa instrument, którego używamy, czyli nasze struny głosowe. Pokaże nam nowoczesne, stosowane przez największe gwiazdy techniki śpiewu. Dzięki nim będziemy śpiewać z taką łatwością jak mówimy! Emotikon smile
‪#‎Marta‬

PERKUSJA
Seweryn Piętka – perkusista z wykształcenia i zamiłowania. Jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej w Żywcu oraz Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Co mówi sam o sobie? “Od najmłodszych lat interesowało mnie wszystko co wydawało dźwięki. W 2000 r. rozpocząłem naukę w szkole muzycznej w Żywcu. Od tamtej pory staram się rozwijać swoją pasję i miłość do muzyki.” . Współpracuje z zespołami takimi jak: De Press, The Stage, An-Kara, Dwie Korony i Ścigani. Świetny perkusista, grający różne gatunki muzyki od rocka po… gospel ! Na pewno nie będziemy się przy nim nudzić ani smucić!
‪#‎Seweryn‬

GITARA BASOWA
Marcin Grzybek – człowiek renesansu , basista-samouk, muzyk sesyjny, miłośnik muzyki wszelakiej ,współzałożyciel zespołu THE STAGE, ma na swoim koncie setki koncertów w kraju i zagranicą, na stałe współpracuje z : THE STAGE Album „Persona Non Grata” ,Wojciech Gruszczyński, Ścigani, Rico Sanchez& The Gipsy Kings, Patryk Kumór. Udzielał się również w zespołach : 52UM Roberta Brylewskiego, z którym w 2007 nagrał album, Cameleon Brass ,RAF, Dwie Korony. Basista kompletny, tworzący z Sewerynem świetną sekcję rytmiczną, która sprawi że nawet najtrudniejsze rytmiczne zagrywki będą dla nas przejrzyste i proste.
‪#‎Marcin‬

GITARA AKUSTYCZNA I SOLOWA
Marcin Talik – z wykształcenia inżynier projektu, absolwent Politechniki oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku project manager. Obecnie prowadzi własną działalność. Gitarzysta z zamiłowania, który swoją przygodę z gitarą rozpoczął w wieku 15 lat i ciągle doskonali swoje umiejętności. Samouk, który ze swojej gitary potrafi wydobyć piękne dźwięki, od spokojnych zagrywek po mocne gitarowe granie! Jego sztandarowe gatunki muzyczne to blues ,rock oraz jazz. Nam jednak pokaże jak bawi się muzyką na przykładzie gospelu! Będzie dźwięcznie!
#Marcin

INSTRUMENTY KLAWISZOWE
Mateusz Skrzyp – instrumentalista, akompaniator i wokalista. Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej w Żywcu w klasie fortepianu. Przez dłuższy okres czasu pobierał nauki śpiewu. Student Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Uwielbia odnajdywać się w różnych gatunkach muzyki. Gospel stał się dla niego inspiracją, zakochał się w tej muzyce od pierwszego “wejrzenia”! Stale się rozwija pobierając lekcje w klasie fortepianu pani mgr Doroty Zaziąbło. Udziela się w kilku różnego rodzaju projektach muzycznych. Mateusz będzie nam towarzyszył przez cały czas trwania warsztatów jako akompaniator. Zadba żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Podobno jest przygotowany na każdą ewentualność. Emotikon wink
‪#‎Mateusz‬


warsztraty gospel milówka

Udostępnij na facebooku

gok zyczenia

Udostępnij na facebooku

Kapela Góralska Jaworowe Skrzypce wraz z Regionalnym Zespołem “Spod Kikuli” oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Milówce zaprasza na koncert poświęcony postaci Św. Jana Pawła II pod nazwą ” Jana Pawła imie nigdy nie zaginie”.

Koncert odbędzie się w Kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Milówce
w dniu 3.04.2016r.
o godzinie 18:00 ( po mszy wieczornej).
wstęp wolny.

koncert będzie także transmitowany na żywo pod linkiem http://www.wgmedia.eu/koncertpapieski

Będzie to pierwszy w Beskidach góralski koncert wspominający pielgrzymki papieskie, podczas których Jan Paweł II pozostawiał w sercach Polaków ciepło i nadzieję. Wydarzenie będzie okraszone nie tylko piękną góralską muzyką, ale i słowem wspominającym naszego świętego rodaka, jego umiłowanie do gór i góralskiej muzyki.

“Na Was zawsze można liczyć…” tak powiadał Papież, gdy tylko ujrzał górali radośnie witających Go muzyką!

Kochani my także mamy nadzieję, że można na Was liczyć w tym dniu.
Już dziś prosimy o udostępnianie wydarzenia, zapraszanie znajomych, o promocję i podanie informacji dalej, by do każdego mogła ona dotrzeć.
Zapraszamy serdecznie wszystkich na wyjątkowy koncert!
papie

Udostępnij na facebooku

kiermaszwielkanocny

Udostępnij na facebooku

PROGRAM ZAJĘĆ W FERIE2

Udostępnij na facebooku

list

Udostępnij na facebooku

Protokół z posiedzenia jury

47. Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody 2016”

Konkurs grup obrzędowych występujących w plenerze

w dniu 23 stycznia 2016 roku w Milówce

Jury w składzie:

Małgorzata Kiereś –     etnograf, Muzeum Beskidzkie

w Wiśle, przewodnicząca komisji;

prof. Piotr Dahlig –     etnomuzykolog, członek komisji;

Marek Koźlik –     folklorysta, członek komisji;

Monika Teśluk –     Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej,

sekretarz komisji.

Do konkursu zgłosiło się 17 grup obrzędowych. Z przyczyn niezależnych od organizatorów w konkursie udział wzięło 16 grup wymienionych w kolejności występowania:

1. Kamieńcoki z Milówki

2. Przebierańcy z Górnej Żabnicy

3. Baciary z Cięciny

4. Dziady spod Matyski

5. Wyrwicisy z Ciśca

6. Groniczki z Bruśnika

7. Świerki z Prusowa

8. Rozbójnicy z Suchego

9. Kopytniki z Soli-Kiczory

10. Romanka z Małej Żabnicy

11. Bałamuty ze Zwardonia

12. Przebierańcy z Milówki

13. Proćpok z Kamesznicy

14. Dziady spod Klimowej Grapy

15. Pietrasianie z Nieledwi

16. Jukace z Żywca-Zabłocia

Po obejrzeniu wszystkich programów jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Grand Prix oraz Honorowa Nagroda Złote Konie 2016 nie zostały przyznane ze względu na przyznanie trzech pierwszych miejsc ex aequo.

Trzy I miejsca ex aequo i nagrody pieniężne w wysokości 900 zł (dziewięćset zł) otrzymują zespoły:

1. Romanka z Małej Żabnicy

2. Rozbójnicy z Suchego

3. Przebierańcy z Górnej Żabnicy

Sześć II miejsc ex aequo i nagrody pieniężne w wysokości 600 zł (sześćset zł) otrzymują zespoły:

1. Baciary z Cięciny

2. Wyrwicisy z Ciśca

3. Dziady spod Klimowej Grapy

4. Kamieńcoki z Milówki

5. Jukace z Żywca-Zabłocia

6. Pietrasianie z Nieledwi

Pięć III miejsc ex aequo i nagrody pieniężne w wysokości 500 zł (pięćset zł) otrzymują zespoły:

1. Proćpok z Kamesznicy

2. Świerki z Prusowa

3. Bałamuty ze Zwardonia

4. Kopytniki z Soli-Kiczory

5. Przebierańcy z Milówki

Dwa wyróżnienia ex aequo i nagrody pieniężne w wysokości 400 zł (czterysta zł) otrzymują zespoły:

1. Dziady spod Matyski za systematyczny wysiłek w odtwarzaniu lokalnych tradycji noworocznych

2. Groniczki z Brzuśnika za systematyczny wysiłek w odtwarzaniu lokalnych tradycji noworocznych

Ponadto jury postanowiło przyznać dyplomy szczególnego uznania, które otrzymują:

1. Kapela z Bałamutów ze Zwardonia – za oryginalny repertuar oraz jego sposób wykonania,

2. Kapela ze Świerków z Prusowa – za doskonale odtworzony własny repertuar muzyczny,

3. Romanka z Żabnicy – za estetykę strojów koni,

4. Kapela z Pietrasian z Nieledwi – za szczególnie udane przykłady współdziałania śpiewu i muzyki,

5. Kapela z Przebierańców z Górnej Żabnicy – za repertuar i dynamikę jego wykonania,

6. Pachołkowie z Wyrwycisów z Ciśca – za wytrzaskanie Nowego Roku,

7. Kapela z Kopytników z Soli Kiczory – za zachowanie odrębnego stylu repertuaru muzycznego i śpiewu,

Na „Karnawał Góralski” odbywając  się w Bukowinie Tatrzańskiej zostały ytypowane zespoły:

1. Romanka z Żabnicy

2. …………….. ktoś z Milówki

Fundatorem nagród finansowych w łącznej kwocie 9.600 zł (dziewięć tysięcy sześćset zł) jest Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.

Udostępnij na facebooku

GOK Milówka