Projekt: Cykl imprez „Żywieckie Gody”

Gminny Ośrodek Kultury w Milówce od 02.01.2022r. realizuje dwuletnie zadanie pn. Cykl imprez „Żywieckie Gody”. Zadanie dofinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Cykl imprez „Żywieckie Gody” obejmuje następujące działania:

  • 53 i 54 edycja Przeglądu Grup Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody” wraz z imprezami towarzyszącymi
  • Dwudniowa impreza „Wspomnienie Tradycji Godnich Świąt”
  • Lekcje tematyczne w szkołach Gminy Milówka związane z tradycją kolędowania Dziadów
  • Konkurs plastyczny „Dziady w oczach dziecka”

Dodatkowo powstanie Kalendarz promocyjny prezentujący Dziady biorące udział w „Żywieckich Godach”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Realizacja działań: