Misja jednostki

Misja

  1. Jasne określenie misji sprzyja ustaleniu hierarchii celów i zadań,
  2. Misja Jednostki „Współtworzymy i rozwijamy kulturę w lokalnej społeczności, kształtujemy i zaspokajamy potrzeby, pasje i umiejętności, kreujemy postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze”.
  3. Misję należy uwzględniać w każdym działaniu, na każdym szczeblu funkcjonowania Jednostki.