Wyniki Posiad Gawędziarskich

Znamy już laureatów 30. Posiad Gawędziarskich oraz 32. Konkursu Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych i Śpiewu Tradycyjnego.
Wśród nagrodzonych znaleźli się mieszkańcy naszej gminy, którym składamy Gratulacje !
Szymon Wróbel – I miejsce w kategorii soliści (dzieci i młodzież 13-18 lat)
Kapela Grajki – III miejsce w kategorii kapele młodzieżowe
Marta Matuszna – I miejsce w kategorii śpiew solo
Ania Łagosz Kubica – I miejsce w kategorii śpiew solo
Dominika Sobel – III miejsce w kategorii śpiew solo
Protokół z obrad
Udostępnij na facebooku