Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Gminie Milówka

Gminny Ośrodek Kultury w Milówce

z upoważnienia

Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

powołał Sztab do organizacji XXI Finału WOŚP

Wolontariusze będą zbierać środki  pieniężne

„Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów”

13 STYCZNIA NA TERENIE

GMINY MILÓWKA KWESTOWAĆ

BĘDĄ NASI WOLONTARIUSZE

ROZPOZNACIE ICH PO IDENTYFIKATORACH

I TRZYMANYCH W RĘKU PUSZKACH

WOŚP MILÓWKA

Udostępnij na facebooku