Wieczór z bajkami w Milówce

Zapraszamy wszystkie dzieci na wieczór z Bajkami organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Milówce.

31.05 (piątek) godz.16.00 – czytanie baśni Andersena, na zakończenie konkurs kredą na asfalcie. Osoby czytające: Robert Piętka-Wójt Gminy Milówka, Andrzej Maciejowski-Dyrektor GOK, Krzysztof Kamiński-Radny Gminy Milówka, Iwona Cieślak- Dyrektor SP w Milówce, Dorota Tomska-KGW Prusów.


14.06 (piątek) godz.16.00 – czytanie baśni rosyjskich, na zakończenie konkurs rysunkowy. Osoby czytające: Dariusz Kocierz – Przewodniczący Rady, Dorota Szczotka-Kumorek – Radna Gminy Milówka,Agnieszka Bogdał-Caputa -Radna Gminy Milówka, Cecylia Dunat – Dyrektor ZSOiT w Milówce, Anna Sander- Dyrektor Gminnej Biblioteki w Milówce, Adam Grzegorzek- Prezes Zarządu Gminnego OSP Milówka.

 

21.06 (piątek) godz.16.00 – czytanie bajek i baśni polskich autorów, na zakończenie przedstawienie pt. „Książka może być przyjacielem” w wykonaniu Kółka Teatralnego „ANTRAKT” z Gimnazjum w Milówce. Osoby czytające: , Jan Kąkol- Sołtys Milówki, Danuta Witos- Nauczyciel,Cecylia Dunat – Dyrektor ZSOiT w Milówce, Janina Wójtowicz – Przewodnicząca KGW Nieledwia, Małgorzata Pytel – Przewodnicząca KGW Szare.

CzytanieUdostępnij na facebooku