Twórcy i rękodzieło

Gminny Ośrodek Kultury w Milówce prosi o kontakt wszystkie osoby zamieszkujące na  terenie Gminy Milówka zajmujące się różnego rodzaju rękodziełem. Prosimy o kontakt zarówno twórców , rękodzielników, którzy tworzą przedmioty tradycyjne jak również osoby tworzące sztukę współczesną

Osoba do kontaktu : Grażyna Kąkol nr tel. 33  8637 399

Udostępnij na facebooku