Regulamin konkursu na Wianek świętojański

Regulamin konkursu na Wianek świętojański

I. Organizator

– Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Milówce

II. Cel konkursu

– kultywowanie tradycji „nocy świętojańskiej”

– aktywizacja społeczno – kulturalna  mieszkańców gminy Milówka

III. Warunki uczestnictwa i regulamin

– konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Milówka

– przedmiotem konkursu jest wianek świętojański, który powinien być własnoręcznie wykonany ze świeżych kwiatów i aromatycznych ziół

– wianki należy przynieść na imprezę pn. Noc Św. Jana organizowaną w dniu 24.06.2017r. od godz. 18.00 w Amfiteatrze  nad Sołą w Milówce . Wianki należy przynieść do godz. 19.00

– wianki powinny mieć dołączoną metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora

– dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim

IV. Kryteria oceny

– staranność wykonania

– dobór materiałów

– ogólne wrażenie artystyczne

– estetyka wykonania

Komisja wybierze 10 najładniejszych wianków, które zostaną nagrodzone.  Konkurs zakończy się puszczeniem wianków na rzece Sole.

Udostępnij na facebooku