Protokół z posiedzenia jury 45. Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych “Żywieckie Gody 2014” Konkurs grup obrzędowych występujących w plenerze

Protokół z posiedzenia jury

45. Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych “Żywieckie Gody 2014”

Konkurs grup obrzędowych występujących w plenerze

w dniu 25 stycznia 2014 roku w Milówce

Jury w składzie:

Małgorzata Kiereś – etnograf, Muzeum Beskidzkie

w Wiśle, przewodnicząca komisji;

Jan Brodka – muzykolog, członek komisji;

Bożena Lewandowska – etnomuzykolog, Uniwersytet Jagieloński

członek komisji;

Monika Teśluk – Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, sekretarz komisji.

Do konkursu zgłosiło się 18 grup obrzędowych. Z przyczyn niezależnych od organizatorów w konkursie udział wzięło 17 grup wymienionych w kolejności występowania:

1. “Romanka” z Małej Żabnicy

2. “Dziady spod Matyski” z Radziechowy

3. “Juhasy” z Szarego

4. “Rozbójniki” z Suchego

5. “Baciary” z Cięciny

6. “Bojcery” z Milówki

7. “Świerki” z Prusowa

8. “Przebierańcy” z Żabnicy

9. “Wyrwicisy” z Ciśca

10. “Gronicki” z Brzuśnika

11. “Bałamuty” ze Zwardonia

12. “Jukace” z Żywca-Zabłocia

13. “Przebierańcy spod Klimowej Grapy” z Żabnicy

14. “Kamieńcoki” z Milówki

15. “Kopytniki” z Soli-Kiczory

16. “Przebierańcy” z Milówki

17. “Dziady” z Pietraszki

Po obejrzeniu wszystkich programów jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Grnad Prix “Złote Konie” otrzymuje zespół “Przebierańcy” z Żabnicy

I miejsca i nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł (tysiąc zł) otrzymuje zespół:

1. “Przebierańcy” z Żabnicy

Trzy II miejsca ex aequo i nagrody pieniężne w wysokości 800 zł (osiemset zł) otrzymują zespoły:

1. “Jukace” z Żywca-Zabłocia

2. “Rozbójniki” z Suchego

3. “Romanka” z Małej Żabnicy

Trzy III miejsca ex aequo i nagrody pieniężne w wysokości 600 zł (sześćset zł) otrzymują zespoły:

1. “Baciary” z Cięciny

2. “Kamieńcoki” z Milówki

3. “Przebierańcy spod Klimowej Grapy” z Żabnicy

Siedem wyróżnień ex aequo I stopnia i nagrody pieniężne w wysokości 500 zł (pięćset zł) otrzymują zespoły:

1. “Dziady” z Pietraszki

2. “Bojcery” z Milówki

3. “Dziady spod Matyski” z Radziechowy

4. “Kopytniki” z Soli-Kiczory

5. “Świerki” z Prusowa

6. “Wyrwicisy” z Ciśca

7. “Przebierańcy” z Milówki

Trzy wyróżnienia ex aequo  II stopnia i nagrody pieniężne w wysokości 400 zł (czterysta zł) otrzymują zespoły:

1. “Bałamuty” ze Zwardonia

2. “Juhasy” z Szarego

3. “Gronicki” z Brzuśnika

Ponadto jury postanowiło przyznać dyplomy szczególnego uznania, które otrzymują:

  1. “Bałamuty” ze Zwardonia

– za stroje i czapki pachołka

  1. “Bojcery” z Milówki

– za strój cygana i bardzo dobry, archaiczny tekst życzeń

3. “Kopytniki” z Soli-Kiczory

– za dobrze wygrana rolę kominiarza

– za podkreślenie atmosfery obrzędy gra na rogu

4. “Romanka” z Małej Żabnicy

– za stroje koni

5. “Dziady” z Pietraszki

– za wygranie roli sceny z postaciami istot nadprzyrodzonych

– za odegranie roli pary Żyda i Żydówki

6. “Baciary” z Cięciny

– za stroje Żydów

7. “Wyrwicisy” z Ciśca

– za stroje niedźwiedzi

8. “Dziady spod Matyski” z Radziechowy

– za archaiczny tekst życzeń i sposób ich przekazania

– za zatrzymanie dawnej kolorystyki stroju Maciduli

9. “Przebierańcy spod Klimowej Grapy”

– za wytrzaskanie Nowego Roku przez pachołków

– za scenę z niedźwiedziami

10. “Juhasy” z Szarego

– za stroje koni

11. “Gronicki” z Brzuśnika

– za niespotykany, archaiczny tekst życzeń

– za scenę sprzedaży konia

12. “Rozbójniki” z Suchego

– za wygranie sceny z końmi oraz roli w nich cygana

13. “Świerki” z Prusowa

– za archaiczne maski postaci obrzędowych

14. “Kamieńcoki” z Milówki

– za zgodne z tradycją wygranie sceny niedźwiedzi i ich strój

15. “Przebierańcy” z Milówki

– za strój Cygana

– za utrzymane w tradycyjnym stylu wygranie roli pachołków w obrzędzie

Na “Karnawał Góralski” odbywający się w Bukowinie Tatrzańskiej zostały wytypowane zespoły:

“Przebierańcy” z Żabnicy

“Jukace” z Żywca-Zabłocia

Fundatorem nagród finansowych w łącznej kwocie 9.900 zł (dziewięć tysięcy dziewięćset złotych) oraz nagrody rzeczowej – statuetka Grnad Prix “Złote Konie” w kwocie 300 zł (trzysta zł) – jest Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.

Udostępnij na facebooku