Prezentacje Dziadów Noworocznych – „Pawliczanie” z Pawlicznego

? Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych Gody Żywieckie 2021 online został zakończony ?

? Mamy dla Państwa bonus w postaci filmiku nowo powstałej grupy kolędniczej, która działa na Pawlicznem. Nie biorą udziału w konkursie ocenianym przez komisje, jednak bardzo chcieli się Państwu pokazać.

Udostępnij na facebooku