Międzynarodowy Konkurs Instrumentalistów Ludowych – IX Międzynarodowy Konkurs Heligonistów

W sobotę 20 lipca 2013 na Bulwarach nad Sołą odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Instrumentalistów Ludowych – IX Międzynarodowy Konkurs Heligonistów.

Impreza ta ma na celu zachowanie i popularyzację gry na heligonce oraz przybliżenie tradycyjnych utworów muzycznych górali żywieckich, wypoczywającym w gminie Węgierska Górka turystom.

Do udziału w przeglądzie zapraszani są muzycy z Polski, Czech i Słowacji.

Impreza rozpoczyna się o godzinie 14:00 korowodem spod Urzędu Gminy Węgierska Górka pod scenę widowiskową przy Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka, gdzie odbędzie się wspólne wykonanie hymnu heligonistów – utworu zaaranżowanego przez braci Golców.


Działania prowadzone w ramach projektu: ” Muzyczny most pomiędzy granicami Polski i Czech”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (81,70 %) oraz z budżetu państwa (10 %) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013”.


Udostępnij na facebooku