Majówka w Gminie Milówka

majowka_milowka_glowne

Dzień 1 Maja:

ŚWIĘTO KONIA TURYSTYCZNEGO
1.05.2016 R. (

ŚWIĘTO KONIA TURYSTYCZNEGO

1.05.2016 R. (NIEDZIELA)

I edycja konkursu –  01.05.2016 r.  Milówka obok Amfiteatru

Konkurs amatorski rozgrywany w dwóch kategoriach:

• mini ścieżka konia turystycznego – kategoria: Junior – Amator

• ścieżka konia turystycznego – kategoria: OPEN

Regulamin zawodów dostępny na stronie internetowej: www.milowka.pl

PROGRAM:

12:00 – przyjazd koni, zapisy zawodników

13:00 – START – „mini ścieżka huculska”

16:00 – Kapela „Po Pieronie”

17:00 – Kapela „Wierchy” im. Józefa Szczotki z Milówki

17:30 – Kapela Biesiadna

20:30 – Dyskoteka

Podczas Majówki w Milówce odbędą się międzyinnymi zawody konne, poniżej regulamin:

REGULAMIN XI ŚWIĘTA KONIA TURYSTYCZNEGO ORAZ I PUCHARU BESKIDÓW

1 „Święto Konia Turystycznego” zwane dalej „Konkursem” jest przeznaczone dla amatorów
2. Zawodnicy biorą udział w „Konkursie” na własną odpowiedzialność. Osoby poniżej 18 roku życia powinny dostarczyć pisemne oświadczenie potwierdzające zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na start w „Konkursie”.
3 .Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt uczestników ani za szkody wyrządzone przez konie uczestników.
4. Konkurs odbywa się w 2 edycjach
a) 1 edycja 01.05.2016 Milówka obok Amfiteatru
2 edycja 15.08.2016 Żabnica Hala Boracza
b) Konkurs rozgrywany jest w 2 kategoriach
– Mini ścieżka konia turystycznego kategoria : Junior – Amator
– ścieżka konia turystycznego kategoria : OPEN
5. Znajdujące się na ścieżce przeszkody zostały wybrane spośród przeszkód pojawiających się na ścieżkach huculskich.
6. Zawodnik ma obowiązek poruszać się po wyznaczonej i omówionej wcześniej trasie oraz dostosować tempo przejazdu do zaleceń Jury
7. Zwycięzcą „Konkursu” zostaje osoba, która uzyskała najniższą liczbę punktów karnych w przejeździe. W przypadku większej liczby jednakowych wyników decyduje najkrótszy czas.
8. Punkty karne naliczane są za: świadome ominięcie przeszkody 3 pkt., odmowę pokonania przeszkody 1 pkt., pokonanie przeszkody innym chodem niż wymagany w regulaminie 1 pkt.
9. Para koń – jeździec zostaje zdyskwalifikowany za: ominięcie więcej niż trzech przeszkód, upadek jeźdźca lub konia.
10. Osoby poniżej 18 roku życia mają obowiązek startować w toczku lub w kasku. Osoby powyżej 18 roku życia oprócz wymienionych nakryć mogą wybrać kapelusz.
11. Uczestnicy zobowiązują się do zwrotu numeru startowego w nienaruszonym stanie. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora braku numeru lub jego zniszczenia uczestnicy zobowiązują się do uiszczenia opłaty w wysokości 50,00 zł.
12. Zabrania się startu zawodników w ostrogach, z wodzy pomocniczych dopuszczalny jest wytok. Rząd jeździecki (siodło, ogłowie itp.) powinien być tak dopasowany, aby koń nie odczuwał dyskomfortu i mógł poruszać się swobodnie.
13. 3. W przypadku stwierdzenia przez Jury nieprawidłowości w przejeździe (tj. nadużywanie pomocy jeździeckich, brutalne zachowanie wobec konia) zawodnikowi mogą zostać przyznane dodatkowe punkty karne a w skrajnym przypadku może on zostać wyeliminowany
14. W „Konkursie” startować mogą konie, które ukończyły 3 rok życia.
15. Każdy koń może startować maksymalnie 2 razy w ciągu zawodów.
16. Każdy jeździec ma prawo tylko do jednego przejazdu w ciągu zawodów.
17. Zwycięzcą w kategorii ogólnej pucharu Beskidów zostaje para jeździec-koń, która zgromadzi największą liczbę punktów. W przypadku większej liczby jednakowych wyników organizatorzy przewidzieli rozgrywkę finałową, która wyłoni zwycięzcę
18. Punktacja za zdobyte miejsca w kategorii ogólnej przedstawia się następująco: 1 miejsce – 100 punktów 2 – 80 3 – 60 4 – 50 5 – 45 6 – 40 7 – 35 8 – 30 9 – 26 10 – 24 11 – 22 12 – 20 13 – 19 Od 14 do 30 – liczba przyznanych punktów maleje wraz z zajętym miejscem o 1 31 i niższe – po 1 punkcie
19. 9. Organizator ustala wpisowe w wysokości 20 zł od jednego zawodnika
20. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.
21. W przypadku, gdy zawodnik nie zgadza się z decyzją sędziów, ma prawo złożyć pisemną skargę do rozpatrzenia przez organizatora przy wpłacie 200 zł, przy czym jeżeli organizator stwierdzi bezzasadność skargi wpłata ta nie zostaje zawodnikowi zwrócona.
22. W związku z wielowiekową tradycją jeździectwa, podczas „Konkursu” obowiązuje schludny ubiór (powszechnie przyjęte stroje to strój klasyczny: jasna koszula, bryczesy, wysokie buty, toczek lub kask oraz strój westernowy: koszula, dżinsy, kapelusz /dozwolony od 18 lat/).
23. Każdy koń ma obowiązek przejść kontrolę weterynaryjną. Jeżeli stan zwierzęcia będzie budził zastrzeżenia, weterynarz ma prawo nie dopuścić konia do zawodów.
24. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i przestrzegać jego postanowień.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

KONSTYTUCJA 3 MAJA
02.05.2016 r. (poniedziałek) Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

10:00 „Lisek Cup” Turniej Piłki Nożnej – obiekty sportowe LKS M-ka

03.05.2016 r. (wtorek) GRUNWALD Milówka

9:30    zbiórka władz samorządowych, pocztów sztandarowych,

harcerzy, orkiestry przed Remizą OSP w Milówce,

9:45    przemarsz pod Pomnik Pamięci Narodowej, oddanie hołdu

poległym, złożenie kwiatów,

10:00 procesja wiernych na GRUNWALD,

(w razie niepogody Msza Św. w kościele Wniebowzięcia NMP

w Milówce),

11:00 montaż słowno-muzyczny w wykonaniu harcerzy z Milówki,

11:15 Msza Święta za Ojczyznę i Strażaków

(po Mszy wspólny poczęstunek w plenerze)

Udostępnij na facebooku