KGW rozliczają się z dotacji – informacja prasowa

Do 31 stycznia Koła Gospodyń Wiejskich, które w 2020 roku otrzymały z ARiMR dofinansowanie swojej działalności, muszą rozliczyć się z dotacji.

Zgodnie z prawem, dotacje dla KGW mogły zostać wydane na realizacje zadań nałożonych na koła w ustawie, czyli na:

  • prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
  • rozwijanie obszarów wiejskich oraz wspieranie przedsiębiorczości kobiet;
  • działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  • rozwijanie kultury ludowej, zwłaszcza lokalnej i regionalnej;
  • reprezentowanie środowiska kobiet wiejskich przed administracją

Szczegółowe informacje, wzory sprawozdań oraz instrukcja wypełnienia znajdują się na stronie https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/kgw-rozliczaja-sie-z-dotacji.html

 

Udostępnij na facebooku