Gody Żywieckie – wyniki

Regionalny Ośrodek Kultury informuje:

51. Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych Żywieckie Gody – wyniki przeglądu konkursowego grup obrzędowych występujących w plenerze

(20 stycznia 2020)

Protokół z posiedzenia Jury
51. Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych Żywieckie Gody 2020
– konkursu grup obrzędowych występujących w plenerze,
który odbył się 18 stycznia 2020 roku w Milówce

Jury w składzie:
Małgorzata Kiereś – etnograf, kierownik Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, przewodnicząca komisji
Marek Koźlik – członek komisji, folklorysta
Czesław Węglarz – członek komisji, muzyk folklorysta
Józef Kubica – członek komisji, folklorysta
Dariusz Kocemba – sekretarz komisji, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

Do konkursu zgłosiło się 15 grup obrzędowych. Wszystkie zgłoszone grupy wzięły udział w konkursie. Spisane według kolejności występowania:

1. Przebierańcy z Górnej Żabnicy
2. Wyrwicisy z Ciśca
3. Pietrasianie z Pietraszki
4. Harnasie z Łyngu
5. Baciary z Cięciny
6. Świerki z Prusowa
7. Proćpok z Kamesznicy
8. Kopytniki z Soli-Kiczory
9. Jukace z Zabłocia
10. Bałamuty ze Zwardonia
11. Kamieńcoki z Milówki
12. Rozbójnicy z Suchego
13. Gronicki z Brzuśnika
14. Awanturnicy z Nieledwi
15. Romanka z Małej Żabnicy

Po obejrzeniu wszystkich programów, Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

Siedem I miejsc ex aequo i nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł otrzymują grupy:
Rozbójnicy z Suchego
Przebierańcy z Górnej Żabnicy
Proćpok z Kamesznicy
Jukace z Zabłocia
Harnasie z Łyngu
Wyrwicisy z Ciśca
Romanka z Małej Żabnicy

Cztery II miejsca ex aequo i nagrody pieniężne w wysokości 750 zł otrzymują grupy:
Pietrasianie z Pietraszki
Kamieńcoki z Milówki
Awanturnicy z Nieledwi
Baciary z Cięciny

Cztery III miejsca ex aequo i nagrody pieniężne w wysokości 500 zł (pięćset zł) otrzymują grupy:
Świerki z Prusowa
Kopytniki z Soli-Kiczory
Bałamuty ze Zwardonia
Gronicki z Brzuśnika

Jury postanawia przyznać dwa specjalne dyplomy uznania dla: Rozbójników z Suchego za dbałość o dawną formę lokal-nego wariantu Dziadów i Jukacy z Zabłocia za pieczołowitą rewitalizację lokalnej odmiany Dziadów.

Nagrody zostały sfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 7.000 zł i Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej – 5.000 zł.

Udostępnij na facebooku