Gody Żywieckie 2021 w wersji on-line :)

Organizator oraz Współorganizatorzy 52. Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych Żywieckie Gody 2021 serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w niniejszej edycji, która – wyjątkowo – odbędzie się on-line.
  • Zgłoszenia do obu części Przeglądu przyjmowane będą w formie nagrań filmowych, w terminie do 15 stycznia 2021 r.
  • Prosimy o nagrywanie w możliwie najwyższej rozdzielczości, za pomocą kamery, aparatu fotograficznego bądź smartfona.
Przegląd „w izbie” będzie miał charakter konkursu. Jury dokona oceny nadesłanych nagrań oraz przyzna nagrody.
Część plenerowa natomiast będzie składała się z prezentacji autentycznego kolędowania przez grupy obrzędowe, w ich macierzystych miejscowościach.
Organizatorem 52. Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych Żywieckie Gody 2021 jest

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.
Współorganizatorami wydarzenia są: Miejskie Centrum Kultury w Żywcu iGminny Ośrodek Kultury w Milówce
Udostępnij na facebooku