Wystawa „Z wizytą u sąsiadów”

Zapraszamy do obejrzenia wystawy: ” Z wizytą u sąsiada” – pamiątki z gminy Milikov. Jest to wystawa realizowana w ramach projektu Gminy Milówka pn: „Zobaczyć historię – prezentacja dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 oraz z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej.
Zapraszamy 
Udostępnij na facebooku