TYDZIEŃ BIBLIJNY (04 – 11.05.14.) – MILÓWKA

Po raz szósty będzie obchodzony w Polsce Ogólnopolski Tydzień Biblijny, którego hasło brzmi
w tym roku: „Wierzę w Ciebie Jezus Chryste, Synu Boży”. Rozpocznie się on 04.05.2014r. (tj. niedziela)
Każdego dnia, po nabożeństwie majowym, w kościele parafialnym, różne grupy i wspólnoty będą czytać Słowo Boże i prezentować Je w różnych formach: pantomimy, modlitwy, śpiewu.

Po swoim Zmartwychwstaniu Pan Jezus, przyłączył się do uczniów idących do Emaus „I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.” (Łk 24,27) I my poszliśmy tą drogą, czytając i analizując słowa proroków i psalmistów zapowiadających Narodziny, Życie, Mękę i Zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa.  Podczas wieczornych spotkań chcemy wsłuchać się w  liczne starotestamentalne zapowiedzi mówiące
o Mesjaszu, Synu Bożym ”
Serdecznie zapraszamy!

Tydzień Biblijny program

duchowa apteczka – plakat

TB I 2014 plakat

TB III 2014 plakat

TB IV 2014 plakat

TB V 2014 plakat

TB VI 2014 plakat

TB VII 2014 plakat

TB VIII 2014 plakat


Udostępnij na facebooku