PROTOKÓŁ „GODY ŻYWIECKIE” – KONKURSU TRZASKANIA Z BATA

PROTOKÓŁ

„GODY ŻYWIECKIE” – KONKURSU TRZASKANIA Z BATA

Rynek Milówka, dnia 25.01.2014r. – godz.9.00

W dniu 25 stycznia 2014r. Komisja w składzie:

1. Stanisław Pazdan – przewodniczący

2. Krzysztof Kamiński

3. Wojciech Babicki

dokonała oceny uczestników w konkursie „trzaskania z bata” w dwóch kategoriach:

  1. do lat 15
  2. powyżej 15 lat
  • W kategorii do 15 lat zaprezentowało się 23 uczestników.
  • W kategorii powyżej 15 lat zaprezentowało się 14 uczestników.

Komisja podjęła następujące ustalenia:

1)    W grupie wiekowej do lat 15 postanowiono przyznać następujące nagrody:

– Piotr Bogdał                   I miejsce – „Bojcery” – Milówka            –   120,00 zł.

– Dawid Krutak                II miejsce – „Gronicki” – Brzuśnik          –   100,00 zł.

– Patryk Strzałka              III miejsce – „Bałamuty” – Zwardoń                 –     70,00 zł.

– Przemysław Ulrych        III miejsce –   „Przebierańcy z Żabnicy”   –     70,00 zł.

Ponadto przyznano dwa wyróżnienia:

  1. Paweł Młyński         –   „Jukace” z Zabłocia – nagroda finansowa  –     50,00 zł.
  2. Jakub Fiedor (8 lat)    – „Bojcery” – Milówka – nagroda rzeczowa         –     album

To nagroda dla najmłodszego uczestnika konkursu trzaskania z bata w roku 2014’

2)  W grupie wiekowej powyżej 15 lat postanowiono przyznać następujące

nagrody i  wyróżnienia :

– Szymon Śleziak      I miejsce – „Romanka”- z Małej Żabnicy                            –     150,00 zł.

– Sławomir Śliwa      I miejsce – „Przebierańcy” – z Żabnicy                               –     150,00 zł.

– Piotr Śleziak          II miejsce – „Romanka”- z Małej Żabnicy                            –     100,00 zł.

– Grzegorz Dziedzic   III miejsce – „Gronicki” z Brzuśnika                                     –     80,00 zł.

– Paweł Pryszcz        IV miejsce  – „Świerki” – Prusów                                    60,00 zł.

Wyróżnienie:

Patryk Puchacz – „Jukace” – Zabłocie                                               –     50,00 zł.

( za sprawność operowania rekwizytem z ciekawym uwzględnieniem ruchu ciała)

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Fundatorem nagród finansowych w łącznej kwocie 1.000 zł. (jeden tysiąc złotych) oraz nagrody rzeczowej – album „Najpiękniejsze miasta świata” – jest Gminny Ośrodek Kultury w Milówce.

Udostępnij na facebooku