Powiatowy Konkurs Żywieckiej Gwary Pisanej

Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu już po raz drugi jest organizatorem Powiatowego Konkursu Żywieckiej Gwary Pisanej „Jesteś moja Ziemio Żywiecka bliska sercu jak matka”.

Celem konkursu jest: zainteresowanie mieszkańców Powiatu Żywieckiego dziedzictwem kulturowym i kształtowanie świadomości własnych korzeni, kultywowanie i popularyzowanie gwary oraz tradycji ludowych, uczenie szacunku do gwary regionalnej i podejmowanie działań dla jej zachowania, rozwijanie postawy twórczej, ocalenie od zapomnienia kultury regionalnej.

Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do pracy podpisanej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych przez rodzica, opiekuna prawnego uczniów lub pełnoletniej osoby biorących udział w Konkursie!

REGULAMIN

Klauzula zgody

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Udostępnij na facebooku