Narodowe czytanie

Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce, Gminny Ośrodek Kultury, Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Milówce oraz ZPiT „WIERCHY” im. Józefa Szczotki z Milówki, zapraszają mieszkańców Gminy do włączenia się w ogólnopolską akcję NARODOWEGO CZYTANIA organizowanego pod HONOROWYM PATRONATEM PARY PREZYDENCKIEJ.
2 września tj. sobota, w całej Polsce odbędzie się publiczne czytanie dramatu Stanisława Wyspiańskiego pt. „WESELE”.
Osoby chętne zostać lektorami prosimy o zgłoszenie się osobiście w placówce Biblioteki Publicznej
w Milówce (budynek GOK/parter), ul. Dworcowa 1 lub telefonicznie pod nr 508 082 800.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 25 sierpnia.

Udostępnij na facebooku