„Milówka w świetle gwiazd” – Konkurs fotograficzny

„Milówka w Świetle Gwiazd” – wejdź w świat profesjonalnej fotografii, wygraj kurs fotografii studyjnej oraz plenerowej sponsorowany przez firmę Modern Foto http://www.modernfoto.pl/ http://mariotv.flog.pl/pf/

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt.  „Milówka w świetle gwiazd”. Konkurs adresowany jest do amatorów fotografii i ma na celu promocję Gminy Milówka poprzez ukazanie jej piękna nocą.

Konkurs trwa od 28.05 – 05.07.2013r. W tym czasie należy przesłać na adres organizatora do maksymalnie dwóch fotografii
w rozmiarze 20cm x 30cm (A4), które będą promować ciekawe miejsca z terenu Gminy Milówka. Ważne aby fotografie były wykonywane o zmierzchu lub nocą.

Każde zdjęcie z tyłu powinno zawierać metryczkę: imię, nazwisko, adres i numer telefonu, a także miejsce zrobienia zdjęcia oraz co przedstawia.

Fotografie prosimy dostarczyć na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Milówce ul. Dworcowa 1,34-360 Milówka, z dopiskiem na kopercie Konkurs fotograficzny „Milówka w świetle gwiazd”.

Nadesłane prace będzie można zobaczyć podczas Nocy Muzeum w Starej Chałupie 13.07.2013r. Tam również nastąpi ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

Fotografie biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi – przechodzą na własność  organizatora.

Uczestnik przenosi prawa autorskie na organizatora konkursu, który zastrzega sobie prawo ich publikacji, ze wskazaniem Źrodła

(tj. konkursu i autora)

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zdjęć w publikacjach promocyjnych Gminy Milówka.

Nagrodą główną jest profesjonalny kurs fotografii studyjnej oraz plenerowej ufundowany przez firmę Modern Foto:

http://www.modernfoto.pl/

http://mariotv.flog.pl/pf/

http://www.facebook.com/ModernPhotography.Atelier

Modern Foto

Laliki Koczy Zamek

’ Fotografie biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi –
przechodzą na własność o rgan izatora.
4. Uczestnik przenosi prawa autorskie na organizatora konkursu,
który zastrzega sobie prawo ich publikacji, ze wskazaniem Źrodła
(tj. konkursu i autora)
5. organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania
zdjęó w publikacjach promocyjnych Gminy Milówka.
6. Decyzje Jury są nieodwołalne.
7. Udział w konkursie jestwyrazem akceptacji regulaminu.
Udostępnij na facebooku