Rowerem przez Gminę Milówka!

Na terenie Gminy Milówka znajduje się ponad 80 km tras rowerowych o zróżnicowanym stopniu trudności.

Wytyczonych i oznaczonych jest 5 tras:

  1. Milówka – Kopiec – Prusów – Sucha Góra – Milówka PKP – długość trasy 10,1 km, różnica wzniesień 300 metrów
  2. Milówka – Nieledwia – Kotelnica – Kiczora – Tarliczne – Suche – Popręcinka – Nieledwia – Milówka – długość trasy 22,8 km, różnica wzniesień 500 metrów
  3. Milówka – Szare – Pochodzita – Kamesznica Górna – Milówka – długość trasy 22,9 km, różnica wzniesień 300 metrów
  4. Kamesznica – Złatna – Wędzlówka – Barania Góra – Magórka Radziechowska – Złotnica – Kamesznica – długość trasy 23,5 km, różnica wzniesień 700 metrów
  5. Milówka Górna – Milówka Centrum – Milówka Dolna (wzdłuż rzeki soły) – długość trasy ok. 5 km, różnica wzniesień 25 metrów