„Wrzesień 1939 w województwie śląskim”

Szanowni Państwo

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach ogłasza konkurs fotograficzny dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego pt. „Wrzesień 1939 w województwie śląskim”. Celem konkursu jest ukazanie za pośrednictwem szerokiego wachlarza artystycznych środków wyrazu miejsc związanych z wydarzeniami Września 1939 roku, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc związanych ze zbrodniami niemieckiego okupanta dokonanymi na ludności polskiej, a także w szerszym kontekście miejsc pamięci narodowej z okresu II wojny światowej znajdujących się na terenie obecnego województwa śląskiego.

Termin nadsyłania konkursowych prac upływa 30 listopada 2013 r.

Regulamin konkursu w załączeniu.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Gonet

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej

IPN Katowice

tel. 32 207 01 27

mail: tomasz.gonet@ipn.gov.pl

adres do korespondencji:

ul. Józefowska 102

40 – 145 Katowice

REGULAMIN

Udostępnij na facebooku