Tydzień Biblijny

15.04.18 NIEDZIELA
Msze Święte z kazaniami poświęconymi Lectio Divina – Ks. Miłosz Grygierczyk
12.30 – 22.00 – Maraton Biblijny –  Ruch Czystych Serc

16.04.18 PONIEDZIAŁEK
17.15 – Duch Święty w życiu Jezusa oraz w życiu każdego z nas – Dzieci ze Szkoły Podstawowej
18.00 – Msza Święta
18.45 – 19.45 – Pasjonaci Pisma Świętego: Jak czytać Pismo Święte? – Ks. prof. Waldemar Chrostowski (konferencja audiowizualna, nowa salka parafialna)

17.04.18 WTOREK
17.30 – Charyzmaty Ducha Świętego – Rycerstwo św. Michała Archanioła
18.00 – Msza Święta
18.45 –19.45 Warsztaty biblijno-psychologiczne: Jaki jest mój Bóg? (cz. I)
– Agnieszka Bieniek, Ks. Miłosz Grygierczyk (nowa salka parafialna)

18.04.18 ŚRODA
17.15 – Duch Święty w nauczaniu św. Pawła – Róże Różańcowe
18.00 – Msza Święta
18.45 – Katecheza: Duch Święty w Nowym Testamencie – Ks. Proboszcz Stanisław Lubaszka

19.04.18 CZWARTEK
17.00 – 17.50 – Pasjonaci Pisma Świętego: Życie w rytmie Słowa – Ks. Krzysztof Wons SDS
(konferencja audiowizualna, nowa salka parafialna)
18.00 – Msza Święta
18.40 – Modlitwa uwielbienia  – Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre”

20.04.18 – PIĄTEK
17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.20 – Dary Ducha Świętego – Domowy Kościół i Schola parafialna
18.00 – Msza Święta
18.45 –19.45 Warsztaty biblijno-psychologiczne: Jaki jest mój Bóg? (cz. II)
–  Agnieszka Bieniek, Ks. Proboszcz Stanisław Lubaszka (nowa salka parafialna)

21.04.18 SOBOTA
17.00 – Duch Święty w życiu Pana Jezusa – Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – Msza Święta
18.45 – 19.30 – Kim jest Duch Święty? – dr inż. Krzysztof Kosibór, koordynator kursów Alfa
w Rychwałdzie (nowa salka parafialna)

 

X Ogólnopolski Tydzień Biblijny obchodzony jest w tym roku pod hasłem zaczerpniętym z Ewangelii św. Jana: „Weźmijcie Ducha Świętego”. Nasza parafia włącza się w tą inicjatywę już po raz piąty. Serdecznie zapraszamy na przygotowywane spotkania, modlitwy, przedstawienia, warsztaty, katechezy. Zachęcamy również do osobistego włączenia się w tworzenie tego Tygodnia, co można uczynić wpisując się na listę „Maratonu Biblijnego” i odczytanie fragmentu Pisma Świętego w Niedzielę Biblijną.

Maraton Biblijny – Ruch Czystych Serc (Niedziela biblijna, 15 kwietnia)
Kolejny już raz w ramach Tygodnia Biblijnego pragniemy włączyć się w proklamację Pisma Świętego poprzez organizację tzw. Maratonu Biblijnego. Naszą ideą jest wielogodzinne, ciągłe czytanie ksiąg Nowego Testamentu i utworzenie swoistej sztafety, w której każdy może wziąć udział. Po zeszłorocznym odczytaniu czterech Ewangelii, chcemy pochylić się nad księgami, które w sposób szczególny ukazują nam działanie Ducha Świętego w rodzącym się Kościele. Dlatego w niedzielę o godzinie 12.30 rozpoczniemy proklamację Dziejów Apostolskich, a następnie wsłuchamy się w listy św. Pawła apostoła. Będziemy zagłębiać się
w kolejne karty Biblii aż do godziny 22.00, zmieniając się co piętnaście minut. Każdy kto chciałby wziąć udział w Maratonie Biblijnym może zapisać się na listę, która dostępna będzie już od Niedzieli Miłosierdzia Bożego w przedsionku naszego kościoła. Serdecznie zapraszamy do żywego głoszenia Dobrej Nowiny.
Ks. Miłosz Grygierczyk

Dzieci ze Szkoły Podstawowej – Duch Święty w życiu Jezusa oraz w życiu każdego z nas
(poniedziałek, 16 kwietnia, godz. 17.15)
     „W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekła: „Wysławiam Cię, Ojcze,
Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.
Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.”
(Łk 10,21)
W poniedziałek, dzieci ze szkoły podstawowej, zapraszają na zapoznanie się z fragmentami Pisma Świętego, mówiącymi o Osobie Ducha Świętego w życiu Jezusa oraz w życiu każdego z nas. Krótkie scenki będą próbą przedstawienia czytanego Słowa Bożego. Zapraszamy.
Anna Musiał

Pasjonaci Pisma Świętego: Jak czytać Pismo Święte? – Ks. prof. Waldemar Chrostowski, konferencja audiowizualna, nowa salka parafialna (poniedziałek, 16 kwietnia, godz. 18.45 – 19.45)
Ks. profesor Waldemar Chrostowski, wykładowca Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, biblista oraz przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, jest niewątpliwie jednym ze współczesnych wybitnych znawców i pasjonatów Pisma Świętego.  Znawca kultury hebrajskiej
i języków oryginalnych Pisma Świętego. Ks. prof. W. Chrostowski przekaże nam podstawowe, najważniejsze informacje związane z Biblią. Dowiemy się jaki jest „klucz” do Biblii, do Kogo odnoszą się Księgi Starego
i Nowego Testamentu. Warto zabrać ze sobą notatnik i coś do pisania.
Zapraszamy do udziału w konferencji audiowizualnej: „Jak czytać Pismo Święte?” – ks. prof. Waldemar Chrostowski
Organizatorzy Tygodnia Biblijnego

Rycerstwo św. Michała Archanioła – Charyzmaty Ducha Świętego (wtorek, 17 kwietnia, godz. 17.30)
    „Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”. (Mk 16,17-18)
Duchu Święty rozpal w nas ogień Twojej miłości, abyśmy kochali wszystkich ludzi, by nasze życie było takie, jakim Ty chcesz je widzieć.
Wspólnota Św. Michała Archanioła pragnie, we wtorek  17.04.2018 r. o godz. 17.30, przybliżyć niektóre charyzmaty Ducha Świętego, którymi obdzieleni są wierni dla ich uświęcenia oraz dla dobra, jedności i misji Kościoła.
Grzegorz Szeląg

Warsztaty biblijno-psychologiczne: Jaki jest mój Bóg? (cz. I) – Agnieszka Bieniek, Ks. Miłosz Grygierczyk nowa salka parafialna (wtorek, 17 kwietnia, godz. 18.45 –19.45)
Warsztaty poświęcone będą zagadnieniom wewnętrznych obrazów Boga jakie nosimy w sobie. Podczas
I części warsztatów poznamy mechanizmy powstawania indywidualnego obrazu Boga w człowieku oraz różne jego karykaturalne formy. Wydarzenia życia mogą sprawiać, że posiadany obraz Boga jest zafałszowany, a towarzysząc nam, utrudnia lub uniemożliwia relację z Bogiem. Jak do tego dochodzi?
Jak zapobiegać deformacją obrazu Boga w nas? Na warsztaty zapraszamy do nowej salki parafialnej.
Agnieszka Bieniek, Ks. Miłosz Grygierczyk

Róże Różańcowe – Duch Święty w nauczaniu św. Pawła (środa, 18 kwietnia, godz. 17.15)
     „Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.” (Rz 8,26)
Przybycie Ducha Świętego jest łagodne i pełne dobroci. Przybywa On jako braterski opiekun naszego wnętrza, by zbawiać, uzdrawiać, oświecać, pouczać i upominać, wzmacniać i pocieszać.
Zapraszamy na wspólną modlitwę Różańcem do Ducha Świętego, podczas której będziemy przyzywać Ducha Świętego i rozważać nauczanie św. Pawła Apostoła o Duchu Świętym.
Andrzej Stanko

Katecheza: Duch Święty w Nowym Testamencie
– Ks. Proboszcz Stanisław Lubaszka (środa, 18 kwietnia, godz. 18.45)
Pasjonaci Pisma Świętego: Życie w rytmie Słowa – Ks. Krzysztof Wons SDS konferencja audiowizualna, nowa salka parafialna (czwartek, 19 kwietnia, godz. 17.00 – 17.50)
     Ks. Krzysztof Wons SDS – salwatorianin, pracujący w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, prowadzący Rekolekcje Lectio Divina (czytania Słowa Bożego). Kiedy otwieramy Pismo Święte to „Bóg czyta nam święty Tekst” i kiedy objawia nam Siebie Samego to równocześnie i my poznajemy wtedy siebie. Jaka wiedzie droga do tego poznania? Ksiądz Krzysztof Wons dzieli się z nami praktycznymi uwagami związanymi z przygodą poznawania Pisma Świętego. Omawia ważne punkty, które pojawią się na tej drodze. Zapraszamy do udziału w konferencji audiowizualnej: „Życie w rytmie Słowa”– Ks. Krzysztof Wons SDS
Organizatorzy Tygodnia Biblijnego

Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre”– Modlitwa uwielbienia  (czwartek, 19 kwietnia, godz. 18.40)  
„Duch Święty zstąpił na wszystkich słuchających tej nauki. Mówili językami i wielbili Boga.”

(Dz. 10, 44.46)
Modlitwa uwielbienia. Słowo wprowadzające: Związek słuchania i głoszenia o zbawczym dziele Jezusa – z otrzymaniem Ducha Świętego.
Duch Święty, który daje światłe oczy serca, pozwala nam rozumieć Pisma. Przyjmijmy zatem Słowo Boże usłyszane przez nas nie jak słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę jako Słowo Boga.
Duch Święty, prowadzi nas do uwielbienia Boga. Przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy bowiem nie umiemy się modlić, On modli się w nas.  Uwielbiajmy zatem Boga w Duchu Świętym, pozwólmy przeniknąć się Jego stwórczej mocy, byśmy odnowieni i umocnieni mogli głosić Jezusa Chrystusa, pełni radości
i entuzjazmu.
Krzysztof Duda,  Jolanta Gazda

Domowy Kościół i Schola parafialna – Dary Ducha Świętego
(piątek, 20 kwietnia, godz. 17.20)
„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc…” (Dz 1,8)
Dary Ducha Świętego są nam niezbędne, aby osiągnąć szczyty doskonałości, by stawać  się świętymi. Podczas piątkowej adoracji Najświętszego Sakramentu będziemy kolejno prosić o każdy z siedmiu darów
i śpiewem przyzywać Ducha Świętego. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną w tym dniu zwrócić się do Boga błagając o te szczególne łaski.
Duchu Święty Przewodniku i Dawco Darów drogich – zmiłuj się nad nami.
Lucyna Babicka

Warsztaty biblijno-psychologiczne: Jaki jest mój Bóg? (cz. II) – Agnieszka Bieniek, Ks. Proboszcz Stanisław Lubaszka.
nowa salka parafialna (piątek, 20 kwietnia, godz. 18.45 –19.45)
Warsztaty poświęcone będą zagadnieniom wewnętrznych obrazów Boga jakie nosimy w sobie. Podczas II części warsztatów poznamy sposób zapobiegania zniekształceniom obrazu Boga
w człowieku i jedno ze źródeł prawdziwego poznania Boga – Pismo Święte. Na warsztaty zapraszamy do nowej salki parafialnej.
Agnieszka Bieniek

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa – Duch Święty w życiu Pana Jezusa
(sobota, 21 kwietnia, godz. 17.00)
    „Duch Pański spoczywa na mnie…” (Łk 4,18)
Całe ziemskie życie Zbawiciela było ściśle związane z Duchem Świętym – Jego Świętym Duchem. Nauczał inaczej niż ówcześni nauczyciele Pisma – uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę”(Mk 1, 22). Uzdrawiał
i wyrzucał złe duchy dręczące człowieka –„mocą Ducha Bożego”(Mt 12,28). Obiecał, że pragnący pić, którzy przyjdą do Niego, będą mogli pić „wodę żywą”, która popłynie z Jego wnętrza. I jak tłumaczy nam św. Jan Apostoł, „..powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego.” (J 7,39)
      Zapraszamy do wspólnego wsłuchiwania się i rozważania tekstów Pisma Świętego ukazujących nam ścisłe zjednoczenie Pana Jezusa z Duchem Świętym.
Agnieszka Bieniek

Kim jest Duch Święty? – dr inż. Krzysztof Kosibór, koordynator kursów Alfa w Rychwałdzie (nowa salka parafialna, sobota, 21 kwietnia, godz. 18.45 – 19.30)
  „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.”  (Rdz 1,1-2)
Przyjdź do nas Duchu Pocieszycielu, tak jak zstąpiłeś na Besaleela, Samsona, Gedeona oraz starotestamentalnych proroków i napełnij nas swoim światłem.
Pozdrawiam. Krzysztof Kosibór

Apteczka duchowa – Po raz kolejny w czasie Tygodnia Biblijnego będzie czynna tzw. „Apteczka Duchowa”. Tym razem w nieco zmienionej formie. Na małych karteczkach będzie fragment z Pisma Świętego ale myśl nie będzie dokończona. Cytat zostanie przerwany w pewnym momencie i trzeba będzie zajrzeć do Pisma Świętego, żeby doczytać do końca rozpoczęte zdanie, a może przeczytać jeszcze kilka wierszy i odkryć prawdziwe piękno tej najważniejszej Księgi świata.
Małgorzata Gaweł

Stoisko z książkami – Zespół Charytatywny
będzie prowadził stoisko z książkami o tematyce religijnej podczas trwania całego Tygodnia Biblijnego. Zostały zamówione książki o tematyce religijnej, przede wszystkim Pismo Święte. Stoisko będzie czynne na pół godziny „przed” i pół godziny „po” Mszy Świętej.

   

 

Udostępnij na facebooku