Miesięczne Archiwa: Styczeń 2017

Tegoroczną imprezę „Gody Żywieckie” swoją obecnością zaszczycił Prezydent RP Andrzej Duda, W swoim przemówieniu wyraźnie podkreślił jak ważne jest pielęgnowanie tej tradycji i dziękował za nie.
„(…)kiedy mówimy o góralskiej tradycji, o góralskim folklorze, o góralskich zwyczajach, to mówimy, że to jest nasza tradycja, tak ją nazywamy, bo wszyscy mamy poczucie, że to jest nasza polska tradycja tak głęboko wpisana w całą naszą kulturę (…)”
Z tego miejsca pragniemy również oświadczyć, że „Kolędowanie Dziadów Noworocznych na Żywiecczyźnie” – ta nasza tradycja – zostało wpisane na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Poniżej galeria z dnia plenerowego Godów Żywieckich 2017

Zapraszamy także do obejrzenia reportażu z wizyty Pana Prezydenta z dnia 21.01.2017 na stronie: http://wgmedia.eu/aktualnosci/na-gorąco/1528-prezydent-rp-andrzej-duda-z-wizytą-na-godach-żywieckich


Udostępnij na facebooku

Bez tytułu

Udostępnij na facebooku

„Czym jest muzyka?
Może po prostu niebem z nutami, zamiast gwiazd?”

9 stycznia 2017 roku odbył się jubileusz Ireny Zając

WP_20170109_040


Udostępnij na facebooku

Ostatni weekend stycznia, zapraszamy serdecznie! 🙂

Bez tytułu

Bez tytułu

Udostępnij na facebooku

48. Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych “Żywieckie Gody 2017”

Konkurs grup obrzędowych występujących w plenerze

w dniu 21 stycznia 2017 roku w Milówce

Jury w składzie:

Małgorzata Kiereś – etnograf, Muzeum Beskidzkie

w Wiśle, przewodnicząca komisji;

Marek Koźlik –  członek komisji; folklorysta

Czesław Węglarz –  członek komisji ;muzyk folklorysta

Piotr Maron – Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej,

sekretarz komisji.

Do konkursu zgłosiło się 16 grup obrzędowych.  Wszystkie zgłoszone grupy wzięły udział w  konkursie:

1.  Przebierańcy z Górnej Zabnicy

2. Baciary Cięcina

3. Świerki z Prusowa

4. Kopytniki z Kiczory

5. Wyrwicisy z Ciśca

6. Kamieńcoki z Milówki

7. Rozbójnicy z Suchego

8. Romanka z Małej Żabnicy

9. Jukace z Zabłocia

10. Awanturnicy z Nieledwi

11. Gronicki z Brzuśnika

12. Bałamuty ze Zwardonia

13. Proćpok z Kamesznicy

14. Dziady Noworoczne z Zarzecza

15. Harnasie z Łyngów

16. Pietrasianie z Nieledwi

Po obejrzeniu wszystkich programów jury postanowiło przyznać następujące nagrody :

Sześć  I miejsc ex aequo i nagrody pieniężne w wysokości 900 zł (dziewięćset zł) otrzymują zespoły:

1.Rozbójnicy z Suchego

2. Przebierańcy z Górnej Żabnicy

3. Wyrwicisy z Ciśca

4. Kamieńcoki z Milówki

5.  Romanka z Żabnicy

6. Harnasie z Łęgu

Trzy II miejsca ex aequo i nagrody pieniężne w wysokości 600 zł (sześćset zł) otrzymują zespoły:

1. Jukace z Żywca

2. Pietraszanie z Nieledwi

3. Świerki z Prusowa

Siedem  III miejsc ex aequo i nagrody pieniężne w wysokości 400 zł (sześćset zł) otrzymują zespoły:

1. Baciary z Cięciny

2. Kopytniki z Kiczory

3. Awanturnicy z Nieledwi

4. Gronicki z Brzuśnika

5. Bałamuty ze Zwardonia

6. Proćpok z Kamesznicy

7. Dziady Noworoczne z Zarzecza

.

Fundatorem nagród w łącznej kwocie 10.000 zł (dziesięć tysięcy sześćset złotych) jest Gminny Ośrodek Kultury w Milówce.

Komisja stwierdza bardzo wysoki poziom prezentacji tegorocznego przeglądu. Wyraźnie zauważa, że uwzględnione zostało wiele uwag sugerowanych i przekazywanych podczas podsumowań. Komisja zauważa, że w prezentacjach widoczne jest terytorialne zróżnicowanie grup obrzędowych, które wskazuje na lokalne bogactwo, a nie na naśladownictwo grup obrzędowych.

Komisja sugeruje, iż konieczne jest zwrócenie uwagi na następujące kwestie :

  • Po tegorocznym przeglądzie komisja prosi o wprowadzenie do regulaminu konkursu zakazu udziału dzieci w tym obrzędzie (wyjątek mogą stanowić ewentualnie pachołcy strzelający z bata)
  • Zauważa zatarcie się właściwych rekwizytów w stroju postaci obrzędowych
  • Należy zadbać o właściwą proporcję postaci obrzędowych w prezentowanych grupach, jako że zauważa powielenie tych samych postaci obrzędowych np. .: 8 Żydów, 6 Macidul. Sytuacja ta nie odzwierciedla tradycji.
  • Sugeruje zwrócenie uwagi na właściwą kolorystykę strojów. Szczególnie istotne jest zachowanie czarnego i czerwonego koloru dla postaci diabła. Kolor bordowy (jasny lub ciemny) nie jest akceptowany przez komisję.
  • Nie jest wskazane noszenie w tym obrzędzie masek w kolorze popielatym i białym.
  • Komisja zwraca uwagę na wykonywanie makijażu, jako podstawowego ważnego elementu postaci obrzędowej nie noszącej maski.
  • Muzyka w większości poprawna, zarówno od strony wykonawczej jak również zestawu instrumentów. Trudności nastręcza strona wykonawcza śpiewu, który nie zawsze był czysty.

Komisja wyraża słowa podziękowania i uznania dla organizatorów; Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku – Białej, Gminny Ośrodek Kultury w Milówce , którzy przygotowali merytorycznie i organizacyjnie „48 Przegląd Zespołów Kolędniczych
i Obrzędowych Żywieckie Gody 2017”.

Ponadto jury postanowiło przyznać dyplomy szczególnego uznania, które otrzymują:

1.  Kapela Pietrasina z Nieledwi za zachowanie lokalnego sposobu grania przy Dziadach

2.  Heligonista z grupy Kopytniki z Kiczory za zachowanie tradycyjnego sposobu gry

na heligonce
3.    Romanka z Żabnicy za piękny i estetyczny strój koni

4.   Czeslaw Pawlus za przekazywanie autentycznego repertuaru i stylu gry na heligonce
5.   Józef Siedlok za  przekaz młodemu pokłonieniu najważniejszych treści obrzędowych

o wszystkich postaciach w Dziadach
6. Paweł Wiercigroch z Milówki za animację Dziadów w Milówce

Udostępnij na facebooku

16142291_1150617211723477_3102024156562388213_n

Udostępnij na facebooku

Zimowa szkoła folkloru

Bez tytułu

Udostępnij na facebooku

15800790_1140077449444120_1305322920819328146_o

Udostępnij na facebooku