Protokół Gody Żywieckie Plener

Protokół z posiedzenia jury

47. Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody 2016”

Konkurs grup obrzędowych występujących w plenerze

w dniu 23 stycznia 2016 roku w Milówce

Jury w składzie:

Małgorzata Kiereś –     etnograf, Muzeum Beskidzkie

w Wiśle, przewodnicząca komisji;

prof. Piotr Dahlig –     etnomuzykolog, członek komisji;

Marek Koźlik –     folklorysta, członek komisji;

Monika Teśluk –     Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej,

sekretarz komisji.

Do konkursu zgłosiło się 17 grup obrzędowych. Z przyczyn niezależnych od organizatorów w konkursie udział wzięło 16 grup wymienionych w kolejności występowania:

1. Kamieńcoki z Milówki

2. Przebierańcy z Górnej Żabnicy

3. Baciary z Cięciny

4. Dziady spod Matyski

5. Wyrwicisy z Ciśca

6. Groniczki z Bruśnika

7. Świerki z Prusowa

8. Rozbójnicy z Suchego

9. Kopytniki z Soli-Kiczory

10. Romanka z Małej Żabnicy

11. Bałamuty ze Zwardonia

12. Przebierańcy z Milówki

13. Proćpok z Kamesznicy

14. Dziady spod Klimowej Grapy

15. Pietrasianie z Nieledwi

16. Jukace z Żywca-Zabłocia

Po obejrzeniu wszystkich programów jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Grand Prix oraz Honorowa Nagroda Złote Konie 2016 nie zostały przyznane ze względu na przyznanie trzech pierwszych miejsc ex aequo.

Trzy I miejsca ex aequo i nagrody pieniężne w wysokości 900 zł (dziewięćset zł) otrzymują zespoły:

1. Romanka z Małej Żabnicy

2. Rozbójnicy z Suchego

3. Przebierańcy z Górnej Żabnicy

Sześć II miejsc ex aequo i nagrody pieniężne w wysokości 600 zł (sześćset zł) otrzymują zespoły:

1. Baciary z Cięciny

2. Wyrwicisy z Ciśca

3. Dziady spod Klimowej Grapy

4. Kamieńcoki z Milówki

5. Jukace z Żywca-Zabłocia

6. Pietrasianie z Nieledwi

Pięć III miejsc ex aequo i nagrody pieniężne w wysokości 500 zł (pięćset zł) otrzymują zespoły:

1. Proćpok z Kamesznicy

2. Świerki z Prusowa

3. Bałamuty ze Zwardonia

4. Kopytniki z Soli-Kiczory

5. Przebierańcy z Milówki

Dwa wyróżnienia ex aequo i nagrody pieniężne w wysokości 400 zł (czterysta zł) otrzymują zespoły:

1. Dziady spod Matyski za systematyczny wysiłek w odtwarzaniu lokalnych tradycji noworocznych

2. Groniczki z Brzuśnika za systematyczny wysiłek w odtwarzaniu lokalnych tradycji noworocznych

Ponadto jury postanowiło przyznać dyplomy szczególnego uznania, które otrzymują:

1. Kapela z Bałamutów ze Zwardonia – za oryginalny repertuar oraz jego sposób wykonania,

2. Kapela ze Świerków z Prusowa – za doskonale odtworzony własny repertuar muzyczny,

3. Romanka z Żabnicy – za estetykę strojów koni,

4. Kapela z Pietrasian z Nieledwi – za szczególnie udane przykłady współdziałania śpiewu i muzyki,

5. Kapela z Przebierańców z Górnej Żabnicy – za repertuar i dynamikę jego wykonania,

6. Pachołkowie z Wyrwycisów z Ciśca – za wytrzaskanie Nowego Roku,

7. Kapela z Kopytników z Soli Kiczory – za zachowanie odrębnego stylu repertuaru muzycznego i śpiewu,

Na „Karnawał Góralski” odbywając  się w Bukowinie Tatrzańskiej zostały ytypowane zespoły:

1. Romanka z Żabnicy

2. …………….. ktoś z Milówki

Fundatorem nagród finansowych w łącznej kwocie 9.600 zł (dziewięć tysięcy sześćset zł) jest Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.

Udostępnij na facebooku

Koncert Charytatywny na rzecz Joanny Śleziak

Koncert Charytatywny na rzecz Joanny Śleziak

Czas: 22.01.2016 godzina 18:00

Miejsce: Hotel „Tycjan: w Milówce”

Wstęp: wolne datki

Występują:

  • Przedszkolaki ze „Słonecznej Krainy” w Jaworzynce i Skoczowie
  • Zespół Pieśni i Tańca im. Józefa Szczotki „Wierchy” z Milówki
  • Królestwo Beskidu
  • Dudziarze
  • Grupy kolędnicze m.in. Szlachcice
  • Kapela Rajwach
  • Kapela „Po pieronie”

plakat-A3

Udostępnij na facebooku

24. Finał WOŚP w Milówce – Sztab w Gminnym Ośrodku Kultury

24. Finał WOŚP w Milówce – Sztab w Gminnym Ośrodku Kultury

Wolontariusze, będą zbierać do puszek na terenie całej Gminy Milówka

Mierzymy wysoko!

Na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów
W niedzielę, 10 stycznia 2016 roku, 120 tysięcy wolontariuszy 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyjdzie na ulice nie tylko polskich miast, ale także zagra w kilkudziesięciu krajach na świecie. Przez 23 lata działalności Fundacja WOŚP zakupiła sprzęt medyczny wydając blisko 650 mln zł zebranych w corocznych Finałach. Sukces Orkiestry jest sukcesem wszystkich, którzy chcą pomagać przekazując datki zarówno w dniu zbiórki, jak i w trakcie całorocznej działalności Fundacji.

2016-01-10-WOSP-24

Udostępnij na facebooku