Miesięczne Archiwa: Październik 2013

niepod

Udostępnij na facebooku

Można jeszcze się zgłaszać karty do zapisów można znaleźć na stronie TUTAJ

posiady plakat 2013

Udostępnij na facebooku

plakatfinal

Udostępnij na facebooku

seniorzy oczami młodych small

Szanowni Państwo! W imieniu Fundacji WIEM I UMIEM serdecznie zapraszam do zaangażowania się w inicjatywę ogólnopolskiego konkursu fotograficznego i plastycznego z elementami literackimi, zatytułowanego “Seniorzy Oczami Młodych”. Przeznaczony jest on dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej od 14 do 19 – go roku życia. Jego głównym celem jest zaprezentowanie ciekawych osobowości, pasji, hobby czy aktywności osób starszych. Tworzenie prac konkursowych ma skłonić młodych uczestników do zainteresowania się tym jacy są i czym fascynują się seniorzy żyjący w ich najbliższym otoczeniu (dziadkowie, krewni, znajomi, sąsiedzi itp.) Najciekawsze prace zostaną opublikowane w albumie, który będzie bezpłatnie rozpowszechniany w środowiskach senioralnych. Nagrody rzeczowe w konkursie ufundowane są przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Fundację WIEM I UMIEM.

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE

Udostępnij na facebooku

Szanowni Państwo

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach ogłasza konkurs fotograficzny dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego pt. „Wrzesień 1939 w województwie śląskim”. Celem konkursu jest ukazanie za pośrednictwem szerokiego wachlarza artystycznych środków wyrazu miejsc związanych z wydarzeniami Września 1939 roku, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc związanych ze zbrodniami niemieckiego okupanta dokonanymi na ludności polskiej, a także w szerszym kontekście miejsc pamięci narodowej z okresu II wojny światowej znajdujących się na terenie obecnego województwa śląskiego.

Termin nadsyłania konkursowych prac upływa 30 listopada 2013 r.

Regulamin konkursu w załączeniu.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Gonet

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej

IPN Katowice

tel. 32 207 01 27

mail: tomasz.gonet@ipn.gov.pl

adres do korespondencji:

ul. Józefowska 102

40 – 145 Katowice

REGULAMIN

Udostępnij na facebooku

Gminny Ośrodek Kultury w Milówce prosi o kontakt wszystkie osoby zamieszkujące na  terenie Gminy Milówka zajmujące się różnego rodzaju rękodziełem. Prosimy o kontakt zarówno twórców , rękodzielników, którzy tworzą przedmioty tradycyjne jak również osoby tworzące sztukę współczesną

Osoba do kontaktu : Grażyna Kąkol nr tel. 33  8637 399

Udostępnij na facebooku